X

นครฯ- โควิด-19 เมืองคอนดีขึ้น ผู้ป่วยรายวันลดลง วันนี้เพียง 8 ราย ขณะ รร.เตรียมเปิดสอน 14 มิ.ย.64 เว้น รร.ประจำ

นครศรีธรรมราช : ยอดโควิด-19 นครศรีธรรมราชรายวัน ลดลง สถานการณ์เริ่มดีขึ้น ล่าสุดพบผู้ป่วยรายใหม่เพียง 8 ราย ขณะจนท.เร่งปฏิบัติการตรวจเชิงรุก ‘คลัสเตอร์ตลาดหัวอิฐ’ เพิ่มอีก 500 คน พร้อมกำชับการสอบเข้า ม.1 และ ม.4 ให้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เตรียมเปิดการเรียนการสอน 14 มิ.ย.64 ยกเว้น รร.ประจำให้เลื่อนไปอีก 2-4 สัปดาห์

21 พฤษภาคม 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จ.นครศรีธรรมราช วันนี้ เริ่มดีขึ้น หลังจากที่พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นในวันนี้เพียง 8 ราย จากผลตรวจทางห้องปฏิบัติการหาเชื้อโควิด-19 จาก รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช,รพ.สิชล,รพ.พระพรหม และ รพ.เฉลิมพระเกียรติ ส่งผลให้มียอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 796 ราย มีผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วเพิ่มขึ้นอีก 28 ราย สะสมอยู่ที่ 527 ราย ที่เหลือ 259 ราย ยังคงพักรักษาตัวอยู่ตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ในการดูแลของทีมแพทย์และพยาบาลอย่างใกล้ชิด ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ยอดสะสมยังคงอยู่ที่ 10 ราย

สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นในวันนี้ พบว่ากระจายอยู่ในพื้นที่ 3 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เมือง 5 ราย,อ.พระพรหม 1 ราย และ อ.เฉลิมพระเกียรติ 1 ราย
ส่วนยอดสะสมของผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนไปแล้วอยู่ที่ 15,506 ราย โดยแยกเป็นวัคซีนเข็มแรกมีจำนวนผู้เข้ารับการฉีดแล้วอยู่ที่ 7,124 ราย ผู้ที่เข้ารับการฉีดจนครบ 2 เข็มอยู่ที่ 8,382 ราย และยอดผู้เข้าจองการฉีดวัคซีนอยู่ที่ 164,162 ราย

อย่างไรก็ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระลอกเมษายน ในจังหวัดนครศรีธรรมราชขณะนี้มีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากผู้ป่วยรายวันที่เคยพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทุกวัน ด้วยมาตรการเชิกรุกของทางจังหวัด รวมไปถึง หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยเฉพาะบุคลาการทางการแพทย์ ส่งผลให้ยอดของผู้ป่วยรายใหม่ในแต่ละวันลดจำนวนลงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อจนหายก็มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ายินดี และน่าดีใจเป็นอย่างมากกับ จนท.ทุกคนที่ได้เสียสละทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อชาวนครศรีธรรมราชทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ทุกคนเฝ้ารอคอยใกล้จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมในอีกไม่ช้านี้

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวถึง ผู้ป่วยรายใหม่ที่พบเพิ่ม 8 ราย ที่พบเพิ่มขึ้นในวันนี้ ในรายการ ‘ผู้ว่าฯพบประชาชน’ผ่านทางคลื่นวิทยุ สวท.นศ. FM. 93.50 MHz ซึ่ง อยู่ในกลุ่มคลัสเตอร์ตลาดหัวอิฐ 3 คน คลัสเตอร์ อบต.ท่าเรือ 1 คน ไชยมนตรี 1 คน และ ตรวจพบขณะรักษาอาการป่วยที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 1 คน ส่วนอีก 2 คน อยู่ในพื้นที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเชื่อมโยงแคมป์คนงานก่อสร้างหัวถนน อย่างไรก็ตามต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 ด้วย โดยวานนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก 1 รายทำให้จังหวัดนครศรีธรรมราชมีผู้เสียชีวิตแล้ว 10 ราย

ส่วนการตรวจหาเชื้อเชิงรุก ‘คลัสเตอร์ตลาดหัวอิฐ’นั้น ทางเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราช,โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ,โรงพยาบาลสิชล,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ได้ตรวจเชิงรุกอีกครั้งหนึ่งเพื่อค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง ประมาณ 100 คน และผู้สัมผัสทั่วไปอีกประมาณ 400 คน เพื่อสร้างความมั่นใจและตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรค อย่างไรก็ตามขอให้ผู้ที่รู้ตัวเองว่าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับแม่ค้าตลาดหัวอิฐ ให้ไปตรวจหาเชื้อด้วย

รายการ “ผู้ว่าฯพบประชาชน” โดย นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด นครศรีธรรมราช

https://www.facebook.com/watch/?v=1175682929527052

มาตรการเตรียมความพร้อมการสอบเข้า ม.1 และ ม.4 ของโรงเรียนต่าง ๆ ในวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2564 ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีมติให้ดำเนินได้ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด แต่ให้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ดังนี้ ผู้ปกครองที่มาส่งนักเรียน ให้ทางศึกษาธิการจังหวัด ไปตรวจสอบคนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดและประเมินสถานการณ์คนที่อยู่ในพื้นที่แพร่ระบาดในจังหวัด ถ้ามีผู้ปกครองและนักเรียนที่มาจากพื้นที่ระบาด ต้องมีใบรับรองการตรวจเชื้อไม่เกิน 72 ชั่วโมง หรือมีใบรับรองการฉีดวัคซีน ถ้าไม่มีต้องจัดสถานที่กักตัว และแยกห้องสอบต่างหาก นอกจากนี้ต้องมีการจัดการในเรื่องของการจราจร ผู้ปกครองที่มาส่งนักเรียน และร้านค้าร้านอาหารที่มาให้บริการต้องไม่แออัด และให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดอย่างเคร่งครัด คนที่มาจะต้องดูแลป้องกันตัวเองตามมาตรการทุกข้อ

ส่วนการเปิดเทอมใหม่ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ทุกโรงเรียนเปิดพร้อมกันในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 นั้น ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง เพียงแต่ในส่วนของโรงเรียนที่มีนักเรียนประจำ เช่น โรงเรียนกีฬา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ โรงเรียนสอนศาสนา เป็นต้น ขอให้ขยับการเปิดออกไปอีก 2-4 สัปดาห์ หากจะเปิดก่อนจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าว

ขณะที่ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช ได้สร้างความมั่นใจและความปลอดภัยสูงสุดให้กับผู้ที่มาใช้บริการ ตามมาตรการเชิงรุก “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ” ด้วยการปิดให้บริการ Tops Market ทำปฏิบัติการ Extra deep cleaning ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เป็นเวลา 2 วัน 20-21 พ.ค. 2564 นอกจากนี้ยังเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการทุกครั้งด้วยการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ Big Cleaning ทุกจุดเป็นประจำทุกวันหลังศูนย์การค้าปิดให้บริการ เช็ดฆ่าเชื้อระหว่างวันในลิฟ ทุก 30 นาที เช็ดฆ่าเชื้อในห้องน้ำ ก๊อกน้ำ กลอนประตู ที่ลูกค้าสัมผัสบ่อย พื้นที่ Area โต้ะ เก้าอี้ และราวจับบันไดเลื่อน ระหว่างวันละ 3 รอบ และทุก ๆ พื้นที่ทั่วศูนย์การค้า เพื่อความปลอดภัย

อ่านข่าวที่เกี่ยวเนื่องก่อนหน้าได้ที่ลิงก์ด้านล่าง

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

กิติ์ดนัย ไชยนุรัตน์

กิติ์ดนัย ไชยนุรัตน์

ผู้สื่อข่าวท้องถิ่นเว็บไซต์ 77 ข่าวเด็ด ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช แพลตฟอร์มชุมชนข่าวสาร 77 จังหวัด พบกับเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง กับข่าวท้องถิ่นทั่วประเทศ