สวมหน้ากาก

4 วันสงกรานต์ เสียชีวิตแล้ว 152 คน บาดเจ็บ 1,494 คน นครศรีธรรมราชยังแชมป์อุบัติเหตุ