ภาคกลาง

นนทบุรี

เขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร มีขนาดเนื้อที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 75 ของประเทศ (รวมกรุงเทพมหานคร) แต่ด้วยอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูง มีความพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ส่งผลให้คนจำนวนมากย้ายถิ่นเข้ามาอาศัย ทำให้มีประชากรหนาแน่นที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ คือกว่า 1,200,000 คน ในพื้นที่ประมาณ 622 ตารางกิโลเมตร โดยแบ่งออกเป็น 6 อำเภอ

เกี่ยวกับจังหวัด

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

‘หลงเสน่ห์ บางกรวย’ กฟผ. ชวนย้อนรอยประวัติศาสตร์ ส่งเสริมท่องเที่ยววิถีชุมชน

นนทบุรี – กฟผ. กระตุ้นคนไทยท่องเที่ยวอิ่มใจใกล้กรุงเทพฯ ร่วม เทศบาลเมืองบางกรวย มจพ. ททท. จัดงาน ‘หลงเสน่ห์ บางกรวย’ หยิบยกของดี บอกเล่าวิถีชุมชนบางกรวย 25–27 กันยายน ที่ศูนย์การเรีย […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด