ภาคเหนือ

เพชรบูรณ์

มีพื้นที่ประมาณ 12,668 ตารางกิโลเมตร ใหญ่เป็นอันดับ 9 ของประเทศ อยู่ห่างกรุงเทพฯ 346 กิโลเมตร ภูมิประเทศมีลักษณะลาดชันจากทิศเหนือไปทิศใต้ ทางตอนเหนือเป็นทิวเขาสูง มีแม่น้ำป่าสัก ไหลผ่านตอนกลางของจังหวัดจากทิศเหนือไปทิศใต้ ยาวประมาณ 350 กิโลเมตร ขนาบด้วยเทือกเขาเพชรบูรณ์ ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ และแหล่งท่องเที่ยว

เกี่ยวกับจังหวัด

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

ไม่ได้หาย แค่ถูกถอดไปซ่อม เครื่องวัดอุณหภูมิบนยอดภูทับเบิก หลังถูกฟ้าผ่าเป็นครั้ง 3

เพชรบูรณ์-เครื่องวัดอุณหภูมิบนยอดภูทับเบิก ไม่ได้หายแค่ถูกถอดไปซ่อม หลังถูกฟ้าผ่าเป็นครั้ง 3 วันที่ 8 กรกฎาคม นายวันชัย ชยารมณ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 16 ต.วังบาล และประธานชมรมท่องเที่ยวภูทับเบิก ชี้แจงกรณีน […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด