ภาคเหนือ

เพชรบูรณ์

มีพื้นที่ประมาณ 12,668 ตารางกิโลเมตร ใหญ่เป็นอันดับ 9 ของประเทศ อยู่ห่างกรุงเทพฯ 346 กิโลเมตร ภูมิประเทศมีลักษณะลาดชันจากทิศเหนือไปทิศใต้ ทางตอนเหนือเป็นทิวเขาสูง มีแม่น้ำป่าสัก ไหลผ่านตอนกลางของจังหวัดจากทิศเหนือไปทิศใต้ ยาวประมาณ 350 กิโลเมตร ขนาบด้วยเทือกเขาเพชรบูรณ์ ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ และแหล่งท่องเที่ยว

เกี่ยวกับจังหวัด

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

เชื่ออนาคตสวนมะขามหวาน จะช่วยเติมเติมการท่องเที่ยวเพชรบูรณ์  

เพชรบูรณ์-ททท.เชื่ออนาคตสวนมะขามหวาน จะช่วยเติมเติมการท่องเที่ยวเพชรบูรณ์   วันที่ 19 ม.ค.62 นายสบธนา อั๋นประเสริฐ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยว(ผอ.ททท.)สำนักงานพิษณุโลก กล่าวว่า จังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับการบ […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด