ผลการเลือกตั้ง 62 จังหวัด สระแก้ว

อย่างไม่เป็นทางการ

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์

0

จำนวนคะแนนที่นับแล้ว

0

จำนวนไม่ออกเสียง

0

จำนวนบัตรดี

0

จำนวนบัตรเสีย

0

ภาคตะวันออก

สระแก้ว

มีที่มาจากชื่อสระน้ำโบราณ 2 สระ ซึ่งในปี พ.ศ.2523 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อครั้งทรงเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก เป็นแม่ทัพยกไปรบที่เขมร (ราชอาณาจักรกัมพูชา) ได้แวะพักบริเวณนี้ และขนานนามว่า " สระแก้วสระขวัญ" ทั้งยังนำน้ำจากสระทั้ง 2 แห่งนี้ใช้ในการประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา เดิมวระแก้วมีฐานะเป็นตำบล เป็นด่านตรวจคนและสินค้าเข้าออก จนถึง พ.ศ.2452 ทางราชการจึงยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอำเภอ และเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2536 ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสระแก้ว เป็นจังหวัดที่ 74 ของประเทศไทย แบ่งออกเป็น 9 อำเภอ รวมประชากร 561,938 คน

เกี่ยวกับจังหวัด

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

มิติใหม่”งานชมพู่หวาน-ของดีคลองหาด” ไม่มีการพนัน มุ่งโชว์ศักยภาพอาชีพเกษตรยั่งยืน

สระแก้ว – เทศกาลงานชมพู่หวาน-ของดีอำเภอคลองหาด ไม่มีการพนันทุกรูปแบบ มุ่งโชว์ศักยภาพอาชีพเกษตรมั่นคงและยั่งยืน ชิมชมพู่หวาน เพชรคลองหาด สุดยอดผลไม้ขึ้นชื่อท้องถิ่น หวาน กรอบ อร่อย เริ่มตั้งแต่วั […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด