X

ยืนยันห้ามขายเหล้า!! ต่อเนื่องเช่นเดิมถึง 31 พ.ค.63 สั่งด่วนข้าราชการงดออกนอกจังหวัด

สระแก้ว – ผู้ว่าฯ สระแก้ว ยืนยันห้ามขายเหล้าต่อเนื่องเช่นเดิมถึง 31 พ.ค.63 สั่งการด่วนให้ส่วนราชการ หน่วยงาน ท้องถิ่น พิจารณาอนุมัติวันลาหยุดยาว ให้อยู่บ้านและงดออกนอกจังหวัด หากราชการเกิดความเสียหายหัวหน้าส่วนต้องรับผิดชอบด้วย

เมื่อวันที่ 1 พ.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว แจ้งว่า จังหวัดสระแก้วคงมาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างต่อเนื่อง โดยนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว แถลงเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 18.00 น. ว่าตามที่รัฐบาลได้มีการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563 ประกาศดังกล่าวมีผลทำให้ประกาศและคำสั่งของจังหวัดสระแก้วที่เป็นมาตรการในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เช่น ห้ามจำหน่ายสุราทุกชนิด การปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ โรงภาพยนตร์ ห้างสรรพสินค้าในส่วนที่ไม่ใช่แผนกซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านเกม ร้านคาราโอเกะ ร้านอินเตอร์เน็ต เป็นตัน ยังคงให้มีผลบังคับใช้ต่อเนื่องต่อไปเช่นเดิม

สำหรับมาตรการผ่อนปรนที่รัฐบาลได้แถลงข่าว 6 ประเภท จะได้แจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ จังหวัดสระแก้วขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในการปฏิบัติตามประกาศและคำสั่งของจังหวัดสระแก้วอย่างเคร่งครัด รวมไปถึงการปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างต่อเนื่อง เช่น สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้าน, กินร้อน ใช้ช้อนกลาง ,หมั่นลงมือด้วยน้ำและสบู่เป็นประจำ หรือแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ ,เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร, ไม่ออกนอกเคหะสถานในเวลา 22.00-04.00 น. และอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ และงดการเดินทางข้ามจังหวัดโดยไม่จำเป็น

ล่าสุด นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ลงนามหนังสือด่วนที่สุดที่ สก 0017.5/ว 0277 ลงวันที่ 1 พ.ค.63 เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจากโรคยังคงระบาดอยู่แม้ว่าจะควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่รัฐบาลยังคงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินต่อไปอีกระยะหนึ่ง ประกอบกับเดือนพฤษภาคม 2563 มีวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน จึงขอความร่วมมือส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ ดำเนินการและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยให้ผู้บังคับบัญชาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐพิจารณา อนุมัติ อนุญาต การลาหยุดของข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยเฉพาะกรณีการลาหยุดในวันที่เป็นการลาหยุดต่อเนื่องหลายวัน

นอกจากนั้น ให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐร่วมกันรณรงค์ให้บุคลากรทุกระดับ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” อย่างต่อเนื่องต่อไป และในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน และบุคลากรในสังกัดมีความจำเป็นต้องเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ให้หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ หากเกิดความเสียหายใดๆ ต่อทางราชการอันเกิดจากผลการพิจารณาดังกล่าวให้ถือเป็นความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานนั้นๆ ทุกกรณี

อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังเดือนพฤษภาคม 2563 มีวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน ส่งผลให้มีประชาชนเดินทางข้ามจังหวัดมากขึ้น อาทิ คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต ซึ่งมีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงระดับประเทศ มีผู้ลงทะเบียนเดินทางออกนอกจังหวัดจำนวนมาก ซึ่งบางจังหวัดมีคำสั่งแจ้งทุกอำเภอให้มีการตรวจสอบคัดกรองและกักกันตัวบุคคลที่เดินทางมาจาก จ.ภูเก็ต แล้ว ทั้งนี้ ในพื้นที่ จ.สระแก้ว พบว่า มีจำนวนผู้ลงทะเบียนเดินทางออกจาก จ.ภูเก็ต เพื่อกลับภูมิลำเนาและมีจุดหมายปลายทางใน จ.สระแก้ว จำนวน 43 คน ด้วย

—————————-

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ธนภัท กิจจาโกศล

ธนภัท กิจจาโกศล

"ธนภัท กิจจาโกศล" ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สระแก้ว "ประสบการณ์ยาวนานกับงานสื่อสารมวลชนระดับประเทศ ในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ จับงานด้านข่าว สกู๊ปและรายงานพิเศษ กว่า 22 ปี มุ่งสื่อสารความจริงและข่าวสารที่เป็นธรรม สู่ประชาชนในภูมิภาค ด้วยจรรยาบรรณของฐานันดรที่ 4 เพื่อสร้างความโปร่งใสการรับรู้ข่าวสารของสังคม"