ผลการเลือกตั้ง 62 จังหวัด ระนอง

อย่างไม่เป็นทางการ

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์

0

จำนวนคะแนนที่นับแล้ว

0

จำนวนไม่ออกเสียง

0

จำนวนบัตรดี

0

จำนวนบัตรเสีย

0

ภาคใต้

ระนอง

มีพื้นที่ครอบคลุมทั้งหมด 3,298 ตารางกิโลเมตร อยู่ชายฝั่งทะเลตะวันตก ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 568 กิโลเมตร ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีฝนตกยาวนานถึง 8 เดือน แม้ว่าจะเป็นจังหวัดขนาดเล็ก แต่เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของการส่งออกและฟื้นฟูทรัพยากรประมง และมีชื่อเสียงเป็นเมืองน้ำแร่และบ่อน้ำพุร้อน

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

ระนองเตรียมพร้อมจัดงานส่งเสริมท่องเที่ยวประจำปี “อาบน้ำแร่ แลระนอง”

ระนองเตรียมพร้อมจัดงานส่งเสริมท่องเที่ยวประจำปี “อาบน้ำแร่ แลระนอง” ระนอง- นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายแพทย์สาธิต ทิมขำ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง นายเสรี คงรัตน์ วัฒนธรรมจังหวั […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด