4 วันสงกรานต์ เสียชีวิตแล้ว 152 คน บาดเจ็บ 1,494 คน นครศรีธรรมราชยังแชมป์อุบัติเหตุ

กรุงเทพฯ – 13 เมษายน 2564 เกิดอุบัติเหตุ 376 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 29 คน เจ็บ 392 คน รวม 4 วันของการรณรงค์ เกิดอุบัติเหตุ 1,465 ครั้ง เสียชีวิตรวม 152 คน เจ็บรวม 1,494 คน ศปถ. ประสานจังหวัด เพิ่มความเข้มข้นด่านตรวจ-ด่านชุมชน กวดขันรถจักรยานยนต์–คุมเข้มดื่มแอลกอฮอล์-ขับรถเร็ว

วันที่ 14 เมษายน 2564 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี แถลงสรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนน ประจำวันที่ 13 เมษายน 2564 วันที่ 4 ของการรณรงค์ “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” เกิดอุบัติเหตุ 376 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 29 คน ผู้บาดเจ็บ 392 คน

สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ดื่มแล้วขับ ร้อยละ 36.44, ขับรถเร็วร้อยละ 28.72, ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 86.86 ส่วนใหญ่เกิดบนเส้นทางตรง ร้อยละ61.70, ถนนใน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 41.76, ถนนกรมทางหลวง ร้อยละ 34.57 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ ช่วงเวลา 16.01-20.00 น. ร้อยละ 31.91 ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุดอยู่ในช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป ร้อยละ 27.32  จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ นครศรีธรรมราช (16 ครั้ง)  จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด กรุงเทพมหานคร กาฬสินธุ์ (จังหวัดละ 3 คน)  จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด นครศรีธรรมราช (17 คน)

สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม 4 วันของการรณรงค์ (10-13 เม.ย. 64) เกิดอุบัติเหตุรวม 1,465 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 152 คน ผู้บาดเจ็บรวม 1,494 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) มี 20 จังหวัด จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด นครศรีธรรมราช (65 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ขอนแก่น (8 คน) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด นครศรีธรรมราช (69 คน)

ด้านนายบุญธรรมเลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)ในฐานะเลขานุการ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ระบุว่า จากสถิติอุบัติเหตุทางถนนในช่วง 4 วันที่ผ่านมาพบว่า ถนนสายรองและเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างอำเภอ มีสถิติอุบัติเหตุทางถนนสูง สาเหตุมาจากการดื่มแล้วขับและขับรถเร็ว ศปถ. จึงเน้นย้ำให้จังหวัดประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครประจำจุดตรวจ เพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติงานของด่านชุมชนจุดตรวจ และจุดสกัด พร้อมเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบนเส้นทางสายรอง เน้นการกวดขันและป้องปรามผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงโดยเฉพาะการดื่มแล้วขับและขับรถเร็วในกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นพิเศษ

นอกจากนี้ ยังขอให้ควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ขอฝากเตือนประชาชน ดื่มไม่ขับ ไม่ขับรถเร็ว และปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อให้เทศกาลสงกรานต์ 2564 เป็นไปด้วยความปลอดภัย ที่สำคัญ อย่าลืมดูแลตนเองภายใต้มาตรการสาธารณสุข DMHTT ((เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สแกนแอปพลิเคชันไทยชนะและหมอชนะ) เพื่อช่วยกันควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19

 

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ลักขณา สุริยงค์

ลักขณา สุริยงค์

ทำหน้าที่สื่อมวลชนมาเกือบ 30 ปี ทั้งงานสายข่าวและจัดรายการทีวี-วิทยุมานับไม่ถ้วน "ไม่เป็นกลาง แต่เป็นธรรม พร้อมนำเสนอความจริง"