X

เปิดไทม์ไลน์ ผู้เสียชีวิตโควิดวันนี้ 15 ราย มีโรคประจำตัว อายุน้อยลง เสียชีวิตในวันตรวจพบเชื้อหลายคน

กรุงเทพฯ – ศบค. เปิดรายละเอียด ผู้เสียชีวิตโควิด-19 รายที่ 149-163 ส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ มีโรคประจำตัว มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้และไปสถานที่เสี่ยง อายุระหว่าง 24-88 ปี อาการทรุดลงเร็ว เสียชีวิตภายใน 1-6 วัน

วันที่ 27 เมษายน 2564 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 วันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ เพิ่ม 2,179 คน ส่งผลให้ยอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมมาอยู่ที่ 59,687 คน รักษาตัว 25,973 คน ในจำนวนนี้มีอาการหนัก 628 คน ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ 169 คน มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 15 คน สะสม 163 คน

ผู้เสียชีวิตเป็นชาย 9 คน หญิง 6 คน อยู่ในกรุงเทพมหานคร 9 คน, นครสวรรค์ 2 คน, ชัยภูมิ เพชรบุรี สมุทรปราการ สระบุรี จังหวัดละ 1 คน อายุระหว่าง 24-88 ปี ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน, ไต, หอบหืด, โรคหัวใจ, มะเร็ง ประวัติส่วนใหญ่สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน ไปสถานที่เสี่ยง อาการรุนแรง รวดเร็ว เสียชีวิตภายใน 1-6 วันหลังทราบผลติดเชื้อ บางรายเสียชีวิตภายในวันเดียวกัน รายละเอียด ดังนี้

ผู้เสียชีวิตรายที่ 149 (เป็นรายที่ 55 ของระลอกใหม่เดือนเมษายน)
ชายไทย อายุ 47 ปี ขณะป่วยอยู่ที่ จ.นครสวรรค์ มีโรคประจำตัว : ความดันโลหิตสูง ปัจจัยเสี่ยง : ญาติมาเยี่ยมจากต่างจังหวัด
วันที่ 19 เม.ย.64 มีอาการไอ เสมหะ เจ็บคอ
วันที่ 24 เม.ย.64 ตรวจพบเชื้อ และเสียชีวิตในวันเดียวกัน

ผู้เสียชีวิตรายที่ 150 (เป็นรายที่ 56 ของระลอกใหม่เดือนเมษายน)
ชายไทย อายุ 65 ปี ขณะป่วยอยู่ที่ จ.นครสวรรค์ มีโรคประจำตัว : ความดันโลหิตสูง, ไขมันในเลือดสูง, ไตเรื้อรัง, หอบหืด และโรคอ้วน ปัจจัยเสี่ยง : สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
วันที่ 17 เม.ย.64 มีไข้ ไอ เสมหะ
วันที่ 20 เม.ย.64 ตรวจพบเชื้อ
วันที่ 25 เม.ย.64 เสียชีวิต เวลา 05.55 น.

ผู้เสียชีวิตรายที่ 151 (เป็นรายที่ 57 ของระลอกใหม่เดือนเมษายน)
หญิงไทย อายุ 86 ปี ขณะป่วยอยู่ที่ จ.เพชรบุรี มีโรคประจำตัว : เบาหวาน, ภาวะโลหิตจาง
ปัจจัยเสี่ยงการป่วย : สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
วันที่ 24 เม.ย.64 มีไข้ ไอ เหนื่อยหอบ ตรวจพบเชื้อ และเสียชีวิตในวันเดียวกัน เวลา 23.58 น.

ผู้เสียชีวิตรายที่ 152 (เป็นรายที่ 58 ของระลอกใหม่เดือนเมษายน)
ชายไทย อายุ 71 ปี ขณะป่วยอยู่ที่ จ.สมุทรปราการ มีโรคประจำตัว : โรคอ้วน ปัจจัยเสี่ยง : ญาติมาเยี่ยมจากต่างจังหวัด
วันที่ 15 เม.ย.64 มีอาการไอ
วันที่ 24 เม.ย.64 ตรวจพบเชื้อ
วันที่ 25 เม.ย.64 เสียชีวิต เวลา 16.00 น.

ผู้เสียชีวิตรายที่ 153 (เป็นรายที่ 59 ของระลอกใหม่เดือนเมษายน)
หญิงไทย อายุ 52 ปี ขณะป่วยอยู่ที่กรุงเทพมหานคร มีโรคประจำตัว : เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง ปัจจัยเสี่ยง : สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
วันที่ 17 เม.ย.64 มีไข้ ไอ ปวดศีรษะ
วันที่ 22 เม.ย.64 ตรวจพบเชื้อ
วันที่ 25 เม.ย.64 เสียชีวิต เวลา 02.57 น.

ผู้เสียชีวิตรายที่ 154 (เป็นรายที่ 60 ของระลอกใหม่เดือนเมษายน)
ชายไทย อายุ 24 ปี ขณะป่วยอยู่ที่ จ.สระบุรี มีโรคประจำตัว : พังผืดหุ้มปอด ปัจจัยเสี่ยง : ร่วมสังสรรค์
วันที่ 18 เม.ย.64 มีไข้ ไอ
วันที่ 25 เม.ย.64 ตรวจพบเชื้อ
วันที่ 26 เม.ย.64 เสียชีวิตเวลา 17.50 น.

ผู้เสียชีวิตรายที่ 155 (เป็นรายที่ 61 ของระลอกใหม่เดือนเมษายน)
ชายไทย อายุ 64 ปี ขณะป่วยอยู่ที่ จ.ชัยภูมิ มีโรคประจำตัว : มะเร็งตับ ปัจจัยเสี่ยง : เดินทางไปพื้นที่เสี่ยง, ญาติมาเยี่ยมจากต่างจังหวัด
วันที่ 17 เม.ย.64 มีไข้ ถ่ายเหลว
วันที่ 20 เม.ย.64 ตรวจพบเชื้อ
วันที่ 26 เม.ย.64 เสียชีวิตเวลา 02.48 น.

ผู้เสียชีวิตรายที่ 156 (เป็นรายที่ 62 ของระลอกใหม่เดือนเมษายน)
ชายไทย อายุ 88 ปี ขณะป่วยอยู่ที่กรุงเทพมหานคร มีโรคประจำตัว : อัลไซเมอร์ พาร์กินสัน และปอดอุดกั้นเรื้อรัง ปัจจัยเสี่ยง : สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
วันที่ 19 เม.ย.64 มีไข้ เจ็บคอ
วันที่ 21 เม.ย.64 ตรวจพบเชื้อ
วันที่ 24 เม.ย.64 เสียชีวิต

ผู้เสียชีวิตรายที่ 157 (เป็นรายที่ 63 ของระลอกใหม่เดือนเมษายน)
ชายไทย อายุ 59 ปี ขณะป่วยอยู่ที่กรุงเทพมหานคร
มีโรคประจำตัว : โรคหัวใจ, ความดันโลหิตสูง ปัจจัยเสี่ยง : สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
วันที่ 17 เม.ย.64 มีอาการไอ
วันที่ 21 เม.ย.64 ตรวจพบเชื้อ
วันที่ 23 เม.ย.64 เสียชีวิต

ผู้เสียชีวิตรายที่ 158 (เป็นรายที่ 64 ของระลอกใหม่เดือนเมษายน)
ชายไทย อายุ 67 ปี ขณะป่วยอยู่ที่กรุงเทพมหานคร มีโรคประจำตัว : โรคหัวใจ ปัจจัยเสี่ยง : สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
วันที่ 23 เม.ย.64 มีไข้ ไอ
วันที่ 25 เม.ย.64 ตรวจพบเชื้อ และเสียชีวิตในวันเดียวกัน

ผู้เสียชีวิตรายที่ 159 (เป็นรายที่ 65 ของระลอกใหม่เดือนเมษายน)
ชายไทย อายุ 67 ปี ขณะป่วยอยู่ที่กรุงเทพมหานคร มีโรคประจำตัว : มะเร็งเต้านมซ้าย (รักษาหายแล้ว) ปัจจัยเสี่ยง : สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
วันที่ 9 เม.ย.64 ตรวจพบเชื้อ
วันที่ 24 เม.ย.64 เสียชีวิต เวลา 17.10 น.

ผู้เสียชีวิตรายที่ 160 (เป็นรายที่ 66 ของระลอกใหม่เดือนเมษายน)
ชายไทย อายุ 46 ปี ขณะป่วยอยู่ที่กรุงเทพมหานคร มีโรคประจำตัว : ความดันโลหิตสูง ปัจจัยเสี่ยง : สถานบันเทิง
วันที่ 13 เม.ย.64 มีไข้ หายใจเหนื่อย
วันที่ 21 เม.ย.64 ตรวจพบเชื้อ
วันที่ 26 เม.ย.64 เสียชีวิตเวลา 12.30 น.

ผู้เสียชีวิตรายที่ 161 (เป็นรายที่ 67 ของระลอกใหม่เดือนเมษายน)
หญิงไทย อายุ 37 ปี ขณะป่วยอยู่ที่กรุงเทพมหานคร มีโรคประจำตัว : เบาหวาน, ธาลัสซีเมีย
ปัจจัยเสี่ยง : สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
วันที่ 20 เม.ย.64 มีไข้ ไอ
วันที่ 24 เม.ย.64 ตรวจพบเชื้อ และเสียชีวิตในวันเดียวกัน เวลา 20.45 น.

ผู้เสียชีวิตรายที่ 162 (เป็นรายที่ 68 ของระลอกใหม่เดือนเมษายน)
หญิงไทย อายุ 65 ปี ขณะป่วยอยู่ที่กรุงเทพมหานคร มีโรคประจำตัว : โรคหัวใจ, เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง และโรคไต ปัจจัยเสี่ยง : เดินทางไปพื้นที่เสี่ยง
วันที่ 25 เม.ย.64 หายใจลำบาก ตรวจพบเชื้อ และเสียชีวิตในวันเดียวกัน เวลา 18.20 น.

ผู้เสียชีวิตรายที่ 163 (เป็นรายที่ 69 ของระลอกใหม่เดือนเมษายน)
ชายไทย อายุ 59 ปี ขณะป่วยอยู่ที่กรุงเทพมหานคร มีโรคประจำตัว : ความดันโลหิตสูง, เบาหวาน และไขมันในเลือดสูง ปัจจัยเสี่ยง : สถานบันเทิง
วันที่ 18 เม.ย.64 เหนื่อยหอบ
วันที่ 19 เม.ย.64 ตรวจพบเชื้อ
วันที่ 25 เม.ย.64 เสียชีวิต เวลา 00.02 น.

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ลักขณา สุริยงค์

ลักขณา สุริยงค์

ทำหน้าที่สื่อมวลชนมาเกือบ 30 ปี ทั้งงานสายข่าวและจัดรายการทีวี-วิทยุมานับไม่ถ้วน "ไม่เป็นกลาง แต่เป็นธรรม พร้อมนำเสนอความจริง"