เปิดไทม์ไลน์ ผู้เสียชีวิตโควิดวันนี้ 8 ราย เกือบทุกคนมีโรคประจำตัว ทรุดเร็ว พบเชื้อและเสียชีวิตวันเดียวกัน

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineกรุงเทพฯ – ศบค. เปิดรายละเอียด ผู้เสียชีวิตโควิด-19 รายที่ 141-148 ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว มีประวัติสัมผัสหรือไปพื้นที่เสี่ยง และสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน … อ่านเพิ่มเติม เปิดไทม์ไลน์ ผู้เสียชีวิตโควิดวันนี้ 8 ราย เกือบทุกคนมีโรคประจำตัว ทรุดเร็ว พบเชื้อและเสียชีวิตวันเดียวกัน