เปิดไทม์ไลน์ ผู้เสียชีวิตโควิด 4 รายล่าสุด ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว-สัมผัสผู้ป่วย

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineกรุงเทพฯ – ศบค. เปิดรายละเอียดผู้เสียชีวิตรายที่ 118-121 สองในสี่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว ขณะที่ 1 ราย อายุไม่มาก … อ่านเพิ่มเติม เปิดไทม์ไลน์ ผู้เสียชีวิตโควิด 4 รายล่าสุด ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว-สัมผัสผู้ป่วย