เปิดไทม์ไลน์ ผู้เสียชีวิตโควิด 8 รายล่าสุด ทั้งหมดมีโรคประจำตัว 2 รายเกี่ยวสถานบันเทิง

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineกรุงเทพฯ – ศบค. เปิดรายละเอียด ผู้เสียชีวิตโควิด-19 รายที่ 122-129 ทุกคนมีโรคประจำตัว ส่วนใหญ่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้า ขณะที่ 2 คน เ … อ่านเพิ่มเติม เปิดไทม์ไลน์ ผู้เสียชีวิตโควิด 8 รายล่าสุด ทั้งหมดมีโรคประจำตัว 2 รายเกี่ยวสถานบันเทิง