เปิดไทม์ไลน์ ผู้เสียชีวิตโควิด 7 รายล่าสุด ทั้งเคยไปสถานบันเทิง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน มีโรคประจำตัว

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineกรุงเทพฯ – ศบค. เปิดรายละเอียดผู้เสียชีวิตรายที่ 111-117 ส่วนใหญ่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน มีโรคประจำตัว ขณะที่บางรายไปสถานบันเทิง อาการรุนแรง ร … อ่านเพิ่มเติม เปิดไทม์ไลน์ ผู้เสียชีวิตโควิด 7 รายล่าสุด ทั้งเคยไปสถานบันเทิง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน มีโรคประจำตัว