นายกฯ ปลุกความเชื่อมั่นคนไทย สัญญา จะนำพาฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปให้ได้

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineกรุงเทพฯ – นายกรัฐมนตรี สร้างความเชื่อมั่นประชาชน ต่อการแก้ปัญหาโรคโควิด-19 ทั้งควบคุมโรค จัดหาและฉีดวัคซีน สำรองและกระจายยา การจัดหาเตียงรอง … อ่านเพิ่มเติม นายกฯ ปลุกความเชื่อมั่นคนไทย สัญญา จะนำพาฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปให้ได้