เปิดไทม์ไลน์ ผู้เสียชีวิตโควิดวันนี้ 11 ราย ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว มีหญิงตั้งครรภ์ด้วย

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineกรุงเทพฯ – ศบค. เปิดรายละเอียด ผู้เสียชีวิตโควิด-19 รายที่ 130-140 เกือบทุกคนมีโรคประจำตัว ส่วนใหญ่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้า และมีหญิ … อ่านเพิ่มเติม เปิดไทม์ไลน์ ผู้เสียชีวิตโควิดวันนี้ 11 ราย ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว มีหญิงตั้งครรภ์ด้วย