X

นครฯ – พ่อเมืองคอน ประกาศ “ดูแลปากท้อง ปชช. คู่โควิด” นำร่องจองวัคซีนผ่าน ‘ช้อปปี้’

นครศรีธรรมราช : จังหวัดนครศรีธรรมราช สั่งเพิ่มเตียงรักษาโควิดให้ได้ 2,000 เตียง พร้อมจัดลำดับฉีดวัคซีนใหม่ จัดสรร 2,000 โดสให้เทศบาลนครฯ ฉีดกลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วยติดเตียง อาชีพเสี่ยง จับมือ ‘ช้อปปี้’ นำร่องจองวัคซีนผ่านแพลตฟอร์มดัง 24 ชม. เริ่ม 20 ก.ค.64 ยืนยัน ไม่ปิดล้งผลไม้แม้ติดเชื้อ แต่ต้องทำตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดนครศรีธรรมราช วันนี้ ผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 54 คน เป็นผู้ป่วยที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (กทม.และปริมณฑล) 14 คน และเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดนครศรีธรรมราชเอง 40 คน อยู่ในอำเภอร่อนพิบูลย์ 15 คน, ท่าศาลา 8 คน, พรหมคีรี 5 คน, เมือง 4 คน, ทุ่งสง 3 คน, สิชล 2 คน, หัวไทร 2 คน และพระพรหม 1 คน เจ้าหน้าที่ได้เข้าสอบสวนโรคและกักตัวกลุ่มเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

รวมผู้ติดเชื้อสะสม (ระลอกเมษายน) 2,294 คน รักษาตัวในโรงพยาบาล 747 คน (มาจาก กทม.และปริมณฑล 343 คน) รักษาหายเพิ่ม 30 คน สะสม 1,671 คน เสียชีวิตเพิ่ม 1 คน เพศชาย อายุ 82 ปี ภูมิลำเนา ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช สะสม 26 คน

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ปรับหลายแนวทางรับมือวิกฤตโควิด
นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช แถลงประเด็นสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้

– การบริหารจัดการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่ประชุมอนุมัติเพิ่มจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วย จากปัจจุบันมีประมาณ 1,100 เตียง เพิ่มให้ได้ 2,000 เตียง และโรงพยาบาล (รพ.) รัฐ ทั้ง 23 แห่ง สามารถรับผู้ป่วยได้ สำหรับผู้ป่วยที่ไม่มีเตียงจากต่างจังหวัดเข้ามารักษา มี รพ.14 แห่งรองรับ และสามารถขยายเป็น Hospitel (หอผู้ป่วยติดโรคโควิด-19 เฉพาะกิจในโรงแรม) ได้จำนวนหนึ่ง และ รพ.สนาม ได้อีกส่วนหนึ่ง  ทั้งนี้ จะมี รพ.สนามเพิ่มขึ้น ที่ อ.ร่อนพิบูลย์ และหัวไทร ขอให้ประชาชนเข้าใจว่าการรักษาผู้ป่วยโควิดนั้น จะเน้นรองรับตามภูมิลำเนาของตัวเอง อยู่อำเภอไหนรักษาที่นั่น แต่อาจจะมีข้ามเขตได้บ้าง

นอกจากนี้ ยังจะเตรียมยกระดับการรักษาถึงอนาคต โดยช่วงตั้งแต่วันนี้ (20 ก.ค. ถึงสิ้นเดือน ก.ค.64) จะเตรียมจัดระบบเพื่อรองรับการทำ Home Isolation (การแยกกักตัวในบ้าน) และ Community Isolation (การแยกกักตัวในชุมชน) เป็นโมเดลออกมา เพื่อรองรับในอนาคต ถ้าเตียงไม่พอ

– การกระจายวัคซีน ขณะนี้ได้ปรับลำดับความสำคัญและความจำเป็น ดังนี้
1.กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ด่านหน้า
2.ผู้จองผ่านระบบหมอพร้อม
3.ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มเปราะบาง ให้ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อม และ รพ. โดยให้นายอำเภอรวบรวมตัวเลข
4.หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งภายใน 31 ก.ค.นี้ จะต้องฉีดให้ครูให้ได้ 70% ทราบว่าขณะนี้ยังขาดอีกประมาณ 1,700 คน
5.อนุมัติวัคซีน 2,000 โดส ให้เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อนำไปจัดสรรแก่กลุ่มเปราะบางและอาชีพเสี่ยง เช่น เจ้าหน้าที่เก็บขยะ ผู้ค้า วินรถจักรยานยนต์

ด้านนายกณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า จะเริ่มฉีดวัคซีนให้ประชาชน ระหว่างวันที่ 21-24 ก.ค.64 แบ่งเป็น กลุ่มผู้ป่วยติดเตียงที่ตอบรับการฉีดวัคซีน จะมีรถไปรับจากบ้านและนำส่ง กลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ รถสองแถว รถตู้ พนักงานผู้ที่ทำงานเสี่ยง เช่น คนเก็บขยะ กวาดขยะ เทศกิจ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คณะกรรมการมัสยิด ที่มีความใกล้ชิดกับพิธีกรรมทางศาสนา ผู้ค้าและหาบเร่แผงลอยในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ให้ความสำคัญกับปากท้อง เปิดช่องทางทำมาหากิน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช แถลงยืนยันว่า แม้สถานการณ์ขณะนี้ ต้องให้ความสำคัญกับการป้องกันโรค ให้ทุกคนทำเพื่อครอบครัวและสังคม ไม่พาตัวเองไปติดเชื้อ ไม่เป็นกลุ่มเสี่ยง และแพร่ระบาด แต่ขณะเดียวกันต้องก็ดูแลด้านเศรษฐกิจ ผ่อนคลายเรื่องปากท้องและการทำมาหากินของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะเรื่องการซื้อ-ขายมังคุดที่ผลผลิตกำลังออกมา โดยมีมาตรการออกมา 7-8 ข้อ ซึ่งจะต้องปฏิบัติตาม โดยการปฏิบัติในแต่ละพื้นที่จะไม่เหมือนกัน แล้วแต่พื้นที่ ซึ่งนายอำเภอจะเป็นผู้ดูแล  อย่างไรก็ตาม ยืนยันจะไม่มีการปิดล้งรับซื้อ แม้พบผู้ป่วยในล้ง แต่จะต้องส่งผู้ป่วยไปรักษา และปฏิบิติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เช่น ปิดทำความสะอาด 3 วัน แยกคนเสี่ยงกักตัวในพื้นที่เป็นเอกเทศ แยกส่วนกับจุดคัดแยกผลไม้

ขณะเดียวกัน ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เข้ามามีส่วนรับผิดชอบในการบริหารจัดการ 5 เรื่อง เป็นเรื่องตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด 3 เรื่อง คือ
1.อปท.สามารถของบประมาณ ตั้ง รพ.สนามได้
2.อปท.สามารถของบประมาณ จัดสถานที่ฉีดวัคซีนได้
3.อปท.สามารถของบประมาณ จัดทำ Home Isolation (การแยกกักตัวในบ้าน) และ Community Isolation (การแยกกักตัวในชุมชน)
และ จ.นครศรีธรรมราช กำหนดเพิ่มอีก 2 ข้อ คือ
4.ตั้งด่านสกัดคนเข้าพื้นที่
5.ตั้ง Local Quarantine (LQ) หรือ สถานกักกันโรคในท้องที่

นำร่องเปิดรับจองวัคซีนโควิด-19 ผ่านแพลตฟอร์มช้อปปี้ 
นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ยังกล่าวถึงการเปิดลงทะเบียนจองวัคซีนออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ ‘ช้อปปี้’ ว่า ขณะนี้ยังมีวัคซีนเหลือจากการจองผ่านระบบหมอพร้อม (3 แสนโดส) อีกประมาณ 7 แสนโดส จึงได้ร่วมมือกับช้อปปี้ดำเนินการเปิดลงทะเบียนจองวัคซีนโควิด นำร่องเป็นจังหวัดแรกในภาคใต้ โดยจะลิงก์ข้อมูลกับหมอพร้อมและกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ แก่ประชาชนมากขึ้น ซึ่งชาวนครศรีธรรมราช สามารถจองวัคชีนและตรวจสอบสถานะออนไลน์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง บนแพลตฟอร์มช้อปปิ้ ซึ่งเปิดใช้งานได้ตั้งแต่ วันที่ 20 ก.ค.2564 เป็นต้นไป  โดยจะมีสิทธิพิเศษ รับประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19 ความคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท จากบริษัท เมืองไทย ประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยจำกัด 300,000 สิทธิ์แรกเท่านั้น

อ่านข่าวก่อนหน้าได้ที่ลิงก์ด้านล่าง  :

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

กิติ์ดนัย ไชยนุรัตน์

กิติ์ดนัย ไชยนุรัตน์

ผู้สื่อข่าวท้องถิ่นเว็บไซต์ 77 ข่าวเด็ด ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช แพลตฟอร์มชุมชนข่าวสาร 77 จังหวัด พบกับเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง กับข่าวท้องถิ่นทั่วประเทศ