นครฯ – หนัก! ติดเชื้อเพิ่ม 92 คน สสจ. ชี้ “เป็นแล้วหายยาก-ตายได้ ป้องกันดีกว่า”

FacebookTwitterLineนครศรีธรรมราช : ผู้ว่าเมืองคอน เข้ม ลด(งด)เคลื่อนย้าย-เดินทาง ด้าน สสจ. ยอมรับ ห่วงสถานการณ์เตียงรองรับผู้ป่วยวิกฤตน้อยลง ขอประชาชนไม่ออกจากบ้าน 2 สัปดาห์ ร่วมป้องกันสายพันธุ์เดลตา … อ่านเพิ่มเติม นครฯ – หนัก! ติดเชื้อเพิ่ม 92 คน สสจ. ชี้ “เป็นแล้วหายยาก-ตายได้ ป้องกันดีกว่า”