X

นครฯ – เมืองคอน เล็งยกระดับ’มาตรการเข้ม’ รับ ศบค. – เปิดจองวัคซีนผ่าน’ช้อปปี้’

นครศรีธรรมราช : ยอดติดเชื้อโควิด-19 พุ่งไม่หยุด! ผู้ว่าฯ เตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ยกระดับมาตรการและเพิ่มศักยภาพรักษาพยาบาล พร้อมเปิดจองวัคซีน ผ่าน ‘ช้อปปี้’ 20 กรกฏาคมนี้

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดนครศรีธรรมราช วันนี้ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังพุ่งขึ้นต่อเนื่อง ถึง 95 คน เป็นผู้ป่วยที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (กทม.และปริมณฑล) 47 คน และเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดนครศรีธรรมราชเอง 48 คน  อยู่ในอำเภอทุ่งสง 15 คน, พระพรหม 8 คน, ร่อนพิบูลย์ 7 คน, ท่าศาลา 6 คน, อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 5 คน, หัวไทร 3 คน, สิชล 2 คน, ลานสกา และชะอวด อำเภอละ 1 คน เจ้าหน้าที่ได้เข้าสอบสวนโรคและกักตัวกลุ่มเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

รวมผู้ติดเชื้อสะสม (ระลอกเมษายน) 2,240 คน รักษาตัวในโรงพยาบาล 710 คน (มาจาก กทม.และปริมณฑล 304 คน) รักษาหายเพิ่ม 33 คน สะสม 1,641 คน เสียชีวิตสะสมเท่าเดิม 25 คน

 

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้ง 4 คน สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ท้องถิ่นจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หารือถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อเตรียมเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 โดยมีประเด็นที่สำคัญ 4 ประเด็น ดังนี้

พบจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น จึงจำเป็นจะต้องยกระดับหรือเพิ่มศักยภาพในการรักษาพยาบาล ทั้งผู้ป่วยในพื้นที่และผู้ป่วยจากต่างจังหวัด จากที่มีอยู่เดิม 7 โรงพยาบาล และบวกเพิ่มอีก 7 โรงพยาบาล ซึ่งจากการประเมินผู้ป่วยที่ไม่มีเตียง ต้องการกลับมารักษาตัวเพิ่มมากขึ้น และผู้ป่วยในพื้นที่ก็เพิ่มมากขึ้น ซึ่งทั้ง 23 อำเภอ มี Local Quarantine (สถานที่กักกันในท้องถิ่น) และเตรียมที่จะขยายอีก 50 เตียง วันนี้ ทั้งจังหวัดมีทั้งหมด 1,100 เตียงที่จะรับคนไข้ และวันนี้ในการประชุมอนุมัติอีกประมาณ 1,000 เตียง เพื่อให้ได้ประมาณ 2,000 เตียง โดยใช้โรงพยาบาลชุมชน กับโรงพยาบาลศูนย์ฯ ร่วมกันสองมิติ คือ Hospitel และโรงพยาบาลสนาม โดยให้โรงพยาบาลศูนย์ กับโรงพยาบาลชุมชน สามารถเพิ่มเครือข่ายเตียงได้ ซึ่งโรงพยาบาลสิชล เปิดโรงพยาบาลเพิ่มแล้วที่ศาลาประชาคมอำเภอสิชล, โรงพยาบาลท่าศาลา ใช้ที่โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขณะที่อำเภอเมือง โรงพยาบาลมหาราชฯ เตรียมเปิดโรงพยาบาล Hospitel เพิ่มขึ้นประมาณ 60-12 เตียง โดยใช้ที่โรงแรม


ส่วนโรงพยาบาลปากพนัง เตรียมเปิดโรงพยาบาลสนาม โดยใช้ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัย และโรงพยาบาลหัวไทร เตรียมพร้อมสำรวจสถานที่ศาลาประชาคมอำเภอหัวไทร เปิดเป็นโรงพยาบาลสนาม เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเพิ่มศักยภาพของจังหวัดนครศรีธรรมราช และมองไปในอนาคตชุมชน ท้องถิ่น จะต้องมีสถานพยาบาลภายในชุมชน นอกจากนี้ จะต้องเตรียมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่จะไปแนะนำปรับปรุงคุณภาพในตามชุมชนที่มีความพร้อมเป็น Home Isolation (กักตัวที่บ้าน) ในเร็ว ๆ จะต้องเร่งดำเนินการให้เป็นรูปธรรม


ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวด้วยว่า จะมีการปรับสถานการณ์และคำสั่ง ให้สอดคล้องกับคำสั่ง ศบค. ฉบับที่ 28 ทั้งเรื่องของศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ส่วนด่านจะเหลือด่านความมั่นคงข้ามเขตจังหวัด มอบหมายให้ตำรวจภูธรจังหวัด เป็นผู้กำหนด ประมาณ 5-6 ด่าน สำหรับท้องถิ่น ให้พัฒนาศักยภาพคัดกรองเป็นด่านท้องถิ่นดูแลพื้นที่ของตัวเอง ดูแลคนที่จะเข้ามาในพื้นที่ ทุกคนที่เดินทางเข้าในจังหวัดนครศรีธรรมราช จะต้องต้องรายงานต่อตัวเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน หรือ อสม. ภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ในการปฏิบัติตามมาตรการ โดยผู้ที่เดินทางมาจาก 13 จังหวัดกลุ่มเสี่ยง พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) จะต้องกักตัว 14 วัน

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ ได้ตั้งทีมปฏิบัติการ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกับ กอ.รมน. ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เป้าหมาย พื้นที่เสี่ยงสงสัย เช่น ตลาด ร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ เพื่อดำเนินการตามมาตรการตามกฏหมายทุกประการ ส่วนการบริหารวัคซีน จะต้องปฏิบัติตามสูตร ที่แนะนำให้ใช้ วัคซีนซิโนแวค บวก แอสตราเซเนกา หากผู้ที่รับการฉีดวัคซีนมีความต้องการจะฉีดวัคซีนแบบใด แบบหนึ่ง จะต้องกรอกบันทึกข้อมูลตามความสมัครใจ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารวัคซีนของประเทศ

เตรียมเปิดแพลตฟอร์ม ‘ช้อปปี้’ ให้จองวัคซีนโควิด-19 เริ่ม 20 กรกฏาคมนี้
นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม เตรียมความพร้อมการเปิดช่องทางการลงทะเบียนวัคซีนโควิด-19 ผ่านแพลตฟอร์มช้อปปี้ ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสอดคล้องกับสถานการณ์ โดยไม่ต้องมีการมารวมตัวกัน เพียงใช้ระบบออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มดังกล่าว ก็จะสามารถจองวัคซีนได้อย่างง่ายดายและปลอดภัย ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเป้าหมายสร้างภูมิคุ้มกันหมู่สำหรับประชาชนให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 หรือประมาณ 1 ล้านคน โดยขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนแล้วประมาณ 4 แสนคน ยังไม่ได้ลงทะเบียนอีก 6 แสนคน โดยเป็นการลงทะเบียนแบบจัดเรียงลำดับ เมื่อจังหวัดได้รับการจัดสรรวัคซีน จะนำลำดับดังกล่าวมากำหนดวันและแจ้งเตือน เป็นข้อความไปยังมือถือของผู้ที่จองวัคซีนไว้

สำหรับผู้ที่ไม่สามารถใช้ Smart Phone ได้ ยังสามารถลงทะเบียนได้กับ อสม. รพ.สต. หรือโรงพยาบาลในพื้นที่ ควบคู่กันไป

อ่านข่าวก่อนหน้าได้ที่ลิงก์ด้านล่าง  :

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

กิติ์ดนัย ไชยนุรัตน์

กิติ์ดนัย ไชยนุรัตน์

ผู้สื่อข่าวท้องถิ่นเว็บไซต์ 77 ข่าวเด็ด ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช แพลตฟอร์มชุมชนข่าวสาร 77 จังหวัด พบกับเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง กับข่าวท้องถิ่นทั่วประเทศ