นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์

นครฯ – ‘ชาวสวนมังคุดเมืองคอน’ พร้อมใจลงชื่อเร่งจังหวัดแก้ปัญหา หลังถูกกดราคาต่ำ ขณะผู้ว่าฯ สั่ง ‘ล้ง’ หารือเย็นนี้

1 2 3