ล้งผลไม้

นครฯ – ‘เจ้าของล้งผลไม้หนุ่มเมืองคอน’ สำนึกบุญคุณเกษตรกร-อาชีพ ทำบุญแก่ผู้ยากไร้เผื่อแผ่ถึงพี่น้องชาวสวน