ภาคตะวันออก

จันทบุรี

เป็นจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับหลายเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ เป็นจุดรวบรวมไพร่พลและเสบียงของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเมื่อครั้งกู้เมืองในการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 รวมถึงการถูกฝรั่งเศสยึดเป็นเมืองประกันหลังเกิดวิกฤตการณ์ปากน้ำ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้ยังมีความหลากหลายทางภูมิประเทศ ทั้งป่าไม้ ภูเขา ที่ราบสูง ที่ราบลุ่มน้ำ และที่ราบชายฝั่งทะเล จึงมีแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม อาชีพหลักมักเป็นการเพาะปลูก โดยพืชที่นิยมมากคือมังคุด ทุเรียน สละ และเงาะ ทั้งยังเป็นแหล่งปลูกพริกไทยถึงร้อยละ 95 ของประเทศ แบ่งการปกครองเป็น 10 อำเภอ โดยมีประชากร 534,459 คน

เกี่ยวกับจังหวัด

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

ป่าแหว่งเขาแหลมสิงห์ อ่าวยาง!!

ป่าแหว่งเขาแหลมสิงห์ อ่าวยาง!! !! นายอำเภอกล่าว ถ้าผมเป็นนายอำเภอแล้วผมรักษา ผลประโยชน์และทรัพย์สินของแผ่นดินไว้ไม่ได้แล้วผมจะเป็นนายอำเภอไปทำไม!!!! (อำเภอคนเดียวคงไม่ได้ถ้าประชาชนไม่ช่วยกัน) ..เจ้าหน […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด