ภาคตะวันออก

จันทบุรี

เป็นจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับหลายเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ เป็นจุดรวบรวมไพร่พลและเสบียงของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเมื่อครั้งกู้เมืองในการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 รวมถึงการถูกฝรั่งเศสยึดเป็นเมืองประกันหลังเกิดวิกฤตการณ์ปากน้ำ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้ยังมีความหลากหลายทางภูมิประเทศ ทั้งป่าไม้ ภูเขา ที่ราบสูง ที่ราบลุ่มน้ำ และที่ราบชายฝั่งทะเล จึงมีแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม อาชีพหลักมักเป็นการเพาะปลูก โดยพืชที่นิยมมากคือมังคุด ทุเรียน สละ และเงาะ ทั้งยังเป็นแหล่งปลูกพริกไทยถึงร้อยละ 95 ของประเทศ แบ่งการปกครองเป็น 10 อำเภอ โดยมีประชากร 534,459 คน

เกี่ยวกับจังหวัด

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

ไอเดียเจ๋ง​ ทำหุ่นสาวสวยโบกเรียกซื้อผลไม้ริมทาง​

FacebookTwitterLineไอเดียเจ๋ง​ ทำหุ่นสาวสวยโบกเรียกซื้อผลไม้ริมทาง​ไม่เกิดอันตรายกับรถของชาวสวนเองและกับคนที่คอยโบกทำให้ลดความเสี่ยงและไม่ต้องเมื่อยมืออีกด้วย ทนแดดทนฝน ช่วงนี้เป็นเวลาที่ผลไม้เมืองจัน […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด