X

อึ้ง! “อบต.กะลาเส-ตรัง” ไร้ปลัดอบต.-หัวหน้าสำนักปลัด – ผอ.กองคลัง นาน 3 ปี ส่วนจนท.ฝ่ายปฏิบัติขาดอีกเพียบ

ตรัง – อบต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง ขาดข้าราชการสำคัญ ทั้งตำแหน่งบริหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพียบ รวมกว่า 8 ตำแหน่ง โดยเฉพาะตำแหน่งปลัด อบต. , หัวหน้าสำนักปลัด และผอ.กองคลัง ไม่มีคนมานานกว่า 3 ปี ส่งผลต่อคุณภาพและการพัฒนาพื้นที่ ด้านผู้บริหาร ข้าราชการที่มีอยู่รวมทั้งชาวบ้านในพท.วอนระดับบังคับบัญชาเร่งจัดสรรตำแหน่ง ก่อนประชาชนจะเสียโอกาสไปมากกว่านี้ 

 

ที่อบต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง ซึ่งหากดูแต่เพียงภายนอก ก็เหมือนกับ อบต.อื่นๆ แต่เมื่อดูด้านโครงสร้างบริหาร กลับพบว่าอบต.กะลาเส แห่งนี้ ขาดตำแหน่งบริหารสำคัญ ทั้งตำแหน่งปลัดอบต.หัวหน้าสำนักปลัด , ตำแหน่งผอ.กองคลัง และตำแหน่งสายปฏิบัติงานอีกหลายตำแหน่ง

นายชัยฤทธิ์ ถ่ายย้วน นายกอบต.กะลาเส ซึ่งได้รับการเลือกตั้งเมื่อครั้งที่ผ่านมา กล่าวว่า อบต.กะลาเส ขาดผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสำคัญๆ มานานมาก ทั้งตำแหน่งปลัด อบต., หัวหน้าสำนักปลัด และผอ.กองคลัง โดยเฉพาะตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และ ผอ.กองคลัง ไม่มีคนทำหน้าที่มานานกว่า 3 ปี ทั้งนี้ ในส่วนของตำแหน่งปลัด อบต.จะมี ผอ.กองช่าง รักษาราชการแทน เมื่อไม่นานมานี้ ส่วนตำแหน่งบริหารอื่นๆ ก็ให้พนักงานแต่ละสายงานรักษาการแทน ซึ่งทำให้การทำงานไม่เกิดประสิทธิภาพ เนื่องจากไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่โดยตรง นอกจากนั้นในตำแหน่งสายปฏิบัติงานก็ขาดแคลนผู้ปฎิบัติงานในหลายตำแหน่งเช่นกัน ทั้ง เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน ธุรการกองช่าง นิติกร

โดยนายชัยฤทธิ์ ถ่ายย้วน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส. กล่าวว่า เมื่อไม่มีหัวหน้าสำนักปลัด ไม่มีปลัด ไม่มีผอ.คลัง ไม่มีเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุ ซึ่งถือว่าหน้าที่เมนหลักของท้องถิ่น เปรียบเสมือน อบต. เป็นนิติบุคคลหรือบริษัทจำกัด เท่ากับว่าอบต.ไม่มีผู้จัดการ ไม่มีนักบัญชี ซึ่งการทำงานก็จะต้องอาศัยช่างเทคนิค โดยผู้อำนวยการกองช่างมีหน้าที่ในการดูแลทั้งหมดในส่วนของข้าราชการประจำ ส่วนตำแหน่งอื่นก็ให้เจ้าหน้าที่ในสายงานนั้นๆ รักษาการแทน เมื่อตนเองมาอยู่แล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม เพราะว่าไม่มีความรอบรู้ในเรื่องของข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด ข้อบังคับคำสั่งต่าง ๆ วิเคราะห์ข้อมูลก็ไม่ได้ จึงทำให้การพัฒนาไม่เป็นไปตามแผนและนโยบาย ที่ได้หาเสียงไว้กับประชาชน ทั้งนี้ เท่าที่ทราบโดยเฉพาะตำแหน่งปลัดนั้น อบต.กะลาเสไม่มีมาเป็นเวลาประมาณ 3-4 ปีแล้ว ซึ่งไม่ทราบว่าทางกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นคิดอะไรอยู่ ที่ปล่อยให้เกิดปัญหาขึ้น ตนจึงได้นำเรียนผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้อง และอยู่ในสายงาน ควรจะจัดส่งตำแหน่งต่าง ๆ เหล่านี้มาให้อบต.กะลาเสได้แล้ว ซึ่งเท่าที่ดูทั้งจังหวัดตรัง.มีเพียงอบต.นี้เท่านั้นที่มีปัญหาไม่มีคนทำหน้าที่ตำแหน่งสำคัญ และไม่ทราบว่าทั้งประเทศมีปัญหาแบบนี้บ้างหรือไม่ หรือมีเฉพาะจังหวัดตรังจังหวัดเดียว ตนก็ถามไปถึงอธิบดี ส่วนสาเหตุเท่าที่ทราบ เนื่องจากผู้บริหารท้องถิ่นยุคก่อนกับปลัดอบต. มีความขัดแย้งกัน เกิดการทะเลาะกัน เกิดการกันแกล้งกัน จึงทำให้ข้าราชการประจำอยู่ไม่ได้ โดยเขาบอกว่าเขาเสี่ยงต่อการที่จะทำผิดกฏหมาย เสี่ยงที่จะกระทำผิดระเบียบคำสั่งทางราชการ ก็เลยขอย้ายออก ส่วนตำแหน่งอื่น ๆ ก็เช่นกัน ทั้งหัวหน้าสำนักปลัด เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่พัสดุ ผอ.ส่วนการคลัง ก็ไม่มี

เหลือซักคนขอย้ายเดียวกัน ซึ่งตั้งแต่ตนเองและได้รับการเลือกตั้งเข้ามาก็มีการประสานไปยังท้องถิ่น อำเภอ ท้องถิ่นจังหวัดได้รับคำตอบว่า อยู่ระหว่างการรอสอบ  แต่ปรากฏว่าบางตำแหน่งผลสอบประกาศแล้วก็มีผู้สอบได้และมีการให้เลือกที่ทำงานปรากฏว่าในบัญชีสอบได้  แต่ไม่มีคนเลือกตำแหน่งที่อบต.กะลาเส  ซึ่งส่วนตัวก็รู้สึกงงว่าเกิดจากสาเหตุอะไร ถึงไม่มีคนประสงค์ที่จะเข้ามาทำงานที่นี่ หรือมีข่าวลืออะไรแบบไหน

อย่างไรก็ตามเมื่อตนเองเข้ามาทำงานแล้วก็ยืนยันว่าพร้อมที่จะทำงานกับข้าราชการ และพนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกคน ตอนนี้ทำงานมาได้กว่า 5 เดือนแล้ว แต่ยังไม่มีวี่แววว่าหน่วยงานระดับสูงจะมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ขาดไป  ลงมาเมื่อไหร่ ทั้งนี้ ทุกตำแหน่งหลักๆได้รับคำตอบว่าถูกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นริบตำแหน่งคืนกลับส่วนกลาง และมีการเปิดสอบแต่ไม่มีคนเลือก ก็อยากให้มีการปลดล็อคแล้วจะใช้วิธีการสับเปลี่ยน หรือว่าถ่ายโอนตำแหน่งมา      แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีซึ่งการทำงานของข้าราชการที่มีอยู่ในส่วนต่าง ๆ ที่ขาดตำแหน่งหัวหน้างานนั้นก็ไม่มีประสิทธิภาพมากเพียงพอ เพราะว่าไม่มีความรู้ ไม่มีความชำนาญมากนักรวมทั้งการวางแผนการทำงาน ทำได้ดีในหน้าที่ประจำ แต่พอสอบถามข้อมูลในเชิงลึกก็ไม่สามารถจะได้รับคำตอบ เช่น ตนเองถามว่าการวางแผนการจัดเก็บรายได้ซึ่งเป็นอย่างไรเค้าก็ตอบไม่ได้  ก็จะไม่ตอบก็จะบอกว่าหน้าที่หลักของเค้าทำเกี่ยวกับด้านนี้

เพราะฉะนั้นการวางแผนการจัดเก็บรายได้ การจัดวางแผนการจัดการรายจ่ายก็ไม่สามารถจะให้คำตอบได้ ก็เห็นแต่ตัวเลขทางบัญชีเท่านั้น  บ้างครั้งมีแผนงานที่จะทำแต่ก็ขาดเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนถึงความคุ้มค่า ที่ผ่านมามีสถานการณ์โควิด ก็อาจจะทำให้งานโครงการต่างๆนั้นไม่สามารถทำได้ตามแผนในบางเรื่อง แต่ขณะนี้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ตนเองเข้ามารับหน้าที่บริหารก็ต้องทำตามนโนบายที่ให้ไว้ตอนหาเสียง   แต่บางเรื่องก็ทำต่อไม่ได้ เพราะว่ามีปัญหาเรื่องงบประมาณ  ซึ่งเมื่อมีปัญหาลักษณะนี้ทำชาวบ้านเสียโอกาสทั้งการพัฒนาพื้นที่ ถนนหนทางซึ่งกระทบชีวิตความอยู่ของประชาชน  จึงขอให้หน่วยงานบังคับบัญชาเร่งจัดส่งเจ้าหน้าที่ หรือคลายล็อคให้สามารถจัดหาตำแหน่งต่างๆ ได้โดยเร็ว  ส่วนตัวพร้อมที่จะทำงานกับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกคน โดยเตรียมจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น จะยึดหลักโปร่งใส ตรวจสอบได้ และยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก   และให้ประชาชนตรวจสอบการทำงานของตนเองได้

เจ้าหน้าที่ส่วนการคลัง อบต.กะลาเส ระบุว่า การที่ไม่มีผอ.ส่วนการคลังนั้นทำให้เกิดความยุ่งยากในการทำงาน โดยเฉพาะคนที่ทำหน้าที่ รักษาการแทน ซึ่งต้องรักษาการแทนหลายตำแหน่ง หลายหน้าที่. เจ้าหน้าที่ประจำ. เช่น การเงินก็ต้องดู งานบัญชีก็ต้องดู และยังต้องทำหน้าที่ดูแลลูกน้องด้วย ซึ่งอาจจะทำให้งานล่าช้าบ้าง แต่จะไม่ส่งผลกระทบมากนัก ตอนนี้ก็ทุกคนก็อยากได้หัวหน้างานในตำแหน่งผอ.ส่วนการคลัง นั้นขาดไปตั้งแต่ปี 2562 ประมาณสามปีแล้วอยากให้ทางผู้บังคับบัญชาเร่งแต่งตั้งหรือจัดหาคนส่งมาทำหน้าที่โดยเร็ว.

นายสมนึก ยงประเดิม. อายุ 72 ปี ชาวบ้านที่มาติดต่อราชการ บอกว่า อบต.ควรมีตำแหน่งราชการที่สำคัญๆให้ครบ ซึ่งที่นี่ขาดมานานมากแล้ว โดยที่ไม่มีใครมาแทน ซึ่งเรื่องนี้มีส่วนที่จะทำให้ชาวบ้านเสียโอกาส เกิดความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ หรือในการทำงานราชการ ส่วนตัวมองว่าการไม่มีหัวหน้าสวนราชการที่สำคัญในการบริหารงาน เท่ากับไม่มีหัวเรือใหญ่ในการทำงานประชาชนเสียโอกาสในการพัฒนาพื้น ซึ่งอบต.กะลาเสไม่มีมาหลายปีแล้ว เช่น ปลัดไม่มีมาประมาณ 3 ปี ก็อยากจะให้ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานกำกับส่งเจ้าหน้าที่ หรือบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ลงมาให้ครบทุกตำแหน่ง เพื่อให้เกิดประโยชน์กับการบริหารท้องถิ่น และส่วนของอบต.อื่น ๆ ตนไม่ทราบเหมือนกันว่าจะมีปัญหาเช่นเดียวกับอบต.กะลาสี หรือไม่

ทางด้านว่าที่ร้อยตรีอาภรณ์ อำพัน กล่าวว่า ปัจจุบันตนอยู่ในตำแหน่ง ผอ.กองช่าง อบต.กะลาเส รักษาราชการแทนปลัดอบต.กะลาเส กล่าวว่า ตำแหน่งปลัดอบต.ไม่มีทำหน้าที่มากว่า 3 ปี ตนเองเพิ่งจะย้ายมา ก็มารักษาการในตำแหน่งปลัด ซึ่งขณะนี้อบต.กะลาเส ขาดแคลนตำแหน่งบริหาร และสายปฏิบัติหลายตำแหน่ง ทำให้ทุกคนในแต่ละส่วนงานต้องช่วยกันทำงานอย่างเต็มที่ ทำให้การทำงานหนักขึ้น แต่ทุกคนก็จะช่วยกันเพื่อให้ราชการเดินหน้าได้ ไม่ติดขัด ซึ่งหลักการทำงานก็ต้องยึดระเบียบกฎหมาย ส่วนตนเองในฐานะที่ทำหน้าที่รักษาการตำแหน่งปลัดอบต. ก็จะมีปัญหาบ้างที่ไม่จะสามารถจะทำงานแทนได้ เช่น การตัดสินใจในบางอย่าง เรื่องของโครงการต่าง ๆ ถ้าเข้าข้อระเบียบกฎหมายก็ต้องหารือไปที่ท้องถิ่นอำเภอ ที่มีหน้าที่กำกับดูแลอบต.อยู่แล้ว ให้อำเภอคอยเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งทุกคนอยากได้ตำแหน่งสำคัญเหล่านี้ให้เข้ามาทำงาน ตนเองซึ่งมีตำแหน่งเป็นผอ.กองช่าง งานส่วนมากก็จะต้องออกพื้นที่ จะต้องไปตรวจงานไปควบคุมงาน แต่เมื่อมีหนังสือด่วนเข้ามา ตนเองอยู่หน้างานก็ต้องรีบกลับเข้ามาสำนักงาน เพื่อที่จะมาเซ็นหนังสือในตำแหน่งปลัด ก็ทำให้เกิดปัญหาความไม่สะดวกในการทำงาน แต่ก็ไม่ได้เกิดผลเสียกับราชการแต่อย่างใด ทำงานเหน็ดเหนื่อย   นอกจากนั้นมีปัญหาในเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณบ้าง คือ เรื่องการตัดสินใจเรื่องการเบิกจ่ายจะมีปัญหาบ้าง ซึ่งทุกอย่างเมื่อไม่แน่ใจก็ต้องปรึกษา เพื่อจะได้ทำถูกต้องตามระเบียบ

ด้าน นายถนอมเกียรติ ยิ่งฉ้วน ชาวบ้านในตำบลกะลาเส บอกว่า อบต.กะลาเส ไม่มีข้าราชการหลายตำแหน่ง ส่วนตัวคิดว่า เมื่อไม่มีผอ.กองคลัง การไปติดต่อราชการ หรือการทำเกี่ยวกับภาษีในการจัดเก็บรายได้เข้าอบต. บางครั้งพนักงานที่มีอยู่อาจจะไม่กล้าตัดสินใจในบางสิ่งบางอย่าง ในส่วนของตำแหน่งปลัดเป็นสิ่งสำคัญเป็นหัวหน้าส่วนราชการทั้งหมด ที่จะต้องทำงานคาบเกี่ยวกับนายก ซึ่งในการบริหารจัดการส่วนบริหารของอบต.ก็จะทำให้เกิดการติดขัด เรื่องของระเบียบเรื่องของตัวบทกฎหมาย แต่คิดว่านายกฯที่ไปจากชาวบ้านจะไม่เหมือนกับข้าราชการที่มีการร่ำเรียนมา ที่มีความรู้เรื่องระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับท้องถิ่นอยู่ตรงนี้จะทำให้การทำงานขององค์กรมีประสิทธิภาพน้อยลง และเป็นเรื่องแปลกที่อบต.กะลาเส มีปัญหานี้ประมาณ 3-4 ปีมาแล้ว ที่ขาดแคลนบุคลากร ซึ่งเป็นกำลังหลักสำคัญของอบต. ทั้งผอ.กองคลัง งานยุทธศาสตร์ งานพัสดุ และปลัด หัวหน้าสำนักปลัด โดยตำแหน่งพัสดุเด็กที่บรรจุใหม่ที่ผ่านมีการเรียกเข้าบรรจุสองครั้ง ก็ไม่มีการเลือกอบต.กะลาเส ซึ่งก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรหรืออาจจะเป็นเพราะว่าตำบลกะลาเส อาจจะไกลจากเมืองตรัง แต่ก็ไม่ทราบว่าสาเหตุที่ชัดเจน ซึ่งเป็นปัญหาที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ผู้บริหารชุดเก่า ที่ไม่สามารถหาปลัด ผอ.กองคลัง ซึ่งตนมองว่าในการพัฒนาตำบลทำให้เกิดความล่าช้าในบางอย่าง ที่นายกฯจะตัดสินใจทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาตำบลที่ได้วางนโยบายไว้ ซึ่งนโยบายของท่านอาจจะทำได้ไม่หมด หากไม่มีหัวหน้าส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ขอให้คำปรึกษา

ด้านนายวิจิตต์ หวานนวล ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น จ.ตรังกล่าวว่า ข้าราชการท้องถิ่นจะแบ่งเป็นสายบริหาร และ สายปฏิบัติ โดยปัญหาของอบต.กะเส นั้นตำแหน่งสายบริหารมีการโอนย้าย โยกย้ายกันไป ซึ่งเมื่อมีการโอนย้ายออกหรือเกษียณอายุราชการ ท้องถิ่นคือ อบต.เอง ก็สามารถรับโอนได้ภายใน 60 วัน แต่หากเลยระยะ 60 วัน อำนาจสรรหาจะไปอยู่ที่กรมฯ ซึ่งต้องดำเนินการตามประกาศหลักเกณฑ์ ซึ่งต้องมีการสอบคัดเลือก เมื่อสอบได้จะเรียกตามบัญชี คนสอบได้ระดับดีจะได้เลือกก่อน ตอนนี้ทางกรมฯก็ดำเนินกาจัดหาอยู่ มีการขึ้นบัญชี มีการเรียกแล้ว แต่บางตำแหน่งไม่มีคนเลือก อบต.กะลาเส อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมาตั้งแตปี 2562 เกิดระบาดของเชื้อโควิด- 19 ทำให้มีการเปิดสอบไม่ได้ เพิ่งจะสอบได้เมื่อปี 2564 ที่ผ่านมา แต่อาจไม่มีคนเลือก อบต.กะลาเส ทั้งนี้ การที่ท้องถิ่นขาดข้าราชการฝ่ายบริหาร และ ฝ่ายปฏิบัติ ซึ่งในระบบการบริหาราชการมีอยู่ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการนั้น สามารถให้ผู้ใคที่มีความรู้ความสามารถในกองนั้นๆ มารักษาราชการแทน ซึ่งการทำหน้าที่ของท้องถิ่นก็สามารถเดินต่อไปได้ เพียงแต่ไม่มีตัวจริงเท่านั้น ซึ่งเป็นเรื่องของระบบ ซึ่งจะไม่มีการว่างเว้น ต้องมีผู้ปฏิบัติ ทั้งนี้ หากตำแหน่งที่ว่างอยู่ไม่มีการขึ้นบัญชี หรือมีการขึ้นบัญชี แต่ปัญชีหมดอายุ และอบต.ไม่มีใครเลือกมาลง ซึ่งส่วนกลางเข้าใจ และจะแจ้งให้อปท.ที่มีตำแหน่งว่างอยู่ สามารถสรรหาได้โดยวิธีรับโอนต่อไป ซึ่งมีระเบียบปฏิบัติอยู่ ซึ่งไม่ใช่เฉพาะของจ.ตรัง ที่ขาดแคลน แต่มีหลายที่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลพวงจากสถานการณ์โควิด และตนพยายามทำความเข้าใจกับผู้บริหารท้องถิ่น ขอแนะนำว่าในช่วงนี้ ซึ่งเป็นช่วงที่ยังไม่มีตำแหน่งนั้น ก็มีเจ้าหน้าที่ในกองนั้นๆที่มีความรู้ความสามารถรักษาราชการแทนตามระบบ แต่การทำหน้าที่แทนจะเกิดประสิทธิภาพหรือไม่ ก็ไม่ทราบ แต่ต้องมี และเรื่องนี้ทางท้องถิ่นจังหวัดก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ก็พยายามติดตามและเร่งแก้ปัญหาให้กับทุก อปท.ที่ยังขาดแคลนคนในตำแหน่งต่างๆ

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน