X

อบจ.ตรัง ทุ่ม 18 ล้าน ซ่อมอาคารท่าเรือคลองสน อีก 2.3 ล้าน ซ่อมหลังคามัสยิดกลางทุ่งกระบือ

นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิธ นายก อบจ.ตรัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ตรัง พิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 16/2565) อบจ.ตรัง และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 8 /2565) อบจ.ตรัง โดยที่ประชุมเห็นชอบเพิ่ม 2 โครงการ ได้แก่ ซ่อมอาคารท่องเที่ยว-ขายอาหาร-ห้องน้ำ ท่าเรือคลองสน งบ 18 ล้านบาท และซ่อมหลังคามัสยิดกลางทุ่งกระบือ อีก 2 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิธ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2565 ที่ห้องประชุมสภาอบจ.ตรัง เพื่อพิจารณา(ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 16/2565) อบจ.ตรัง จำนวน 1 โครงการ ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดตรัง ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว ในปีงบประมาณ 2565 งบประมาณ 2,340,000 บาท และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 8 /2565) อบจ.ตรัง จำนวน 1 โครงการ ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลา อาคารศูนย์จำหน่ายอาหาร ห้องน้ำ และอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบริเวณท่าเทียบเรือทุ่งคลองสน อ.สิเกา งบประมาณ 18,260,000 บาท โดยคณะกรรมการฯมีมติเห็นชอบตามเสนอ

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน