อีสานอุตสาหกรรมแฟร์2020

เตรียมพบงาน “อีสานอุตสาหกรรมแฟร์ 2020” 5-7 ก.พ.63 ที่ จ.ขอนแก่น

ขอนแก่น – สภาอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น เตรียมจัดงาน “อีสานอุตสาหกรรมแฟร์” ครั้งที่ 5 Smart Industry for Smart City จัดแสดงเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมกว่า 200 บูธ

วันนี้ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายพัตทอง กิตติวัฒน์ อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น นางสาวศิริวรรณ สีหาราช ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น นายปริญญ์ นาชัยสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และ นายทรงศักดิ์ทองไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์ ครั้งที่ 5 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ต่อเนื่องและยกระดับเป็นงานระดับภูมิภาค ภายใต้แนวคิด Smart Industry for Smart City ซึ่งเป็นการแสดงนวัตกรรม เทคโนโลยี สินค้าและบริการในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อรองรับการเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้ และกระตุ้นส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงการค้า การลงทุนในกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้ำโขง (GMS)

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การจัดงานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์ ครั้งที่ 5 แสดงถึงศักยภาพและความพร้อมของจังหวัดขอนแก่น ในการเป็น MICE City ซึ่งมีความพร้อมอย่างเต็มที่ต่อการจัดประชุมขนาดใหญ่ และการจัดงานแสดงสินค้าทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ รองรับการเป็นศูนย์กลางด้านการค้า การลงทุน และด้านอื่นๆ อีกทั้งเป็นการส่งเสริม กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค เพื่อเป็นประตูก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตามนโยบายของรัฐบาล

นายพัตทอง กิตติวัฒน์ อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดขอนแก่น (GPP) กว่า 46% มาจากภาคอุตสาหกรรม โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการมีมากกว่า 1,753 โรงงาน มีเงินลงทุนกว่า 700 ล้านบาท การจ้างงานกว่า 60,000 คน ซึ่งก็ถือว่าไม่น้อย ยังไม่นับรวมที่เป็นภาคอุตสาหกรรมบริการ การที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นร่วมกับสภาอุตสาหกรรมภาคอีสานจัดงานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์ขึ้น เพื่อแสดงศักยภาพด้านอุตสาหกรรมในภาคอีสาน โดยเฉพาะเน้นเรื่องเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ ถือเป็นเรื่องที่ดี

ทางอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นมีภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแลผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมต่างๆ ก็มีความยินดีสนับสนุน ส่งเสริมงานเช่นนี้  ทางอุตสาหกรรมจังหวัดก็จะทำหนังสือถึงผู้ประกอบการในจังหวัดและขอความร่วมมืออุตสาหกรรมจังหวัดอื่นๆ ในภาคอีสานให้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการโรงงานและนักธุรกิจให้มาร่วมงาน เยี่ยมชม เข้าอบรม และฟังเสวนาดีๆ ในงานนี้ เพื่อต่อยอดความรู้และธุรกิจของตัวเองในโอกาสต่อไป

ขณะที่ นายทรงศักดิ์ ทองไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น กล่าวถึงรายละเอียดของงานในปีนี้  โดยรูปแบบงานแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 โซนนิทรรศการ Smart City ด้านต่างๆ ของขอนแก่น โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล (DEPA) และรวมถึงผลงานสิ่งประดิษฐ์ ผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี ด้านอุตสาหกรรมจากสถาบันการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มทร.อีสาน ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ม.ศรีปทุม และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

ส่วนที่ 2 โซนแสดงนวัตกรรม เทคโนโลยี สินค้าและบริการต่างๆ ของแต่ละอุตสาหกรรมกว่า 200 บูธ ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และ ICT เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในภาค อุตสาหกรรม เครื่องจักรกลใหญ่ อุตสาหกรรมหนักก็จะนำมาแสดงที่หน้าศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าแห่งนี้ด้วย และยังรวมถึงงานวิจัยต่างๆ จากภาคการศึกษา ที่สำคัญมีสินค้าจากโรงงานในเครือสหพัฒน์ลดราคาพิเศษ 20 ถึง 80% อีกด้วย

ส่วนที่ 3 การจับคู่เจรจาการค้าหรือ Business matching และการอบรมสัมมนาในหัวข้อ เช่นปาฐกถาพิเศษเรื่องเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม การลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่างสภาวิศวกรกับสภาอุตสาหกรรมในแต่ละจังหวัดภาค และกิจกรรมการสนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรม โครงการ transformation 4.0 โดยสำนักงานเศรษฐกิจดิจิตอล (DEPA) และอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น