X

“วังน้ำเย็นเกมส์”กีฬาเทศบาลจังหวัดสระแก้ว ต้านภัยยาเสพติด

สระแก้ว – เทศบาลจังหวัดสระแก้ว 16 แห่ง จัดโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลต้านภัยยาเสพติด “วังน้ำเย็นเกมส์” ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2565 มีนักกีฬาของเทศบาลในจังหวัดเข้าร่วมแข่งขัน รวมทั้งหมดจำนวน 1,552 คน

เมื่อวันที่ 24 พ.ย.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว นายเอกภพ โสภณ นายอำเภอเมืองสระแก้ว รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลจังหวัดสระแก้วต้านภัยยาเสพติด “วังน้ำเย็นเกมส์” ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นายวันชัย นารีรักษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ในฐานะประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อต้านภัยยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล ที่ได้มีนโยบายอย่างต่อเนื่อง ให้หน่วยงานระดับท้องถิ่นตระหนักถึงปัญหายาเสพติด สนับสนุนให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เสริมสร้างความสามัคคี รวมทั้งสร้างความปรองดองสมานฉันท์กันระหว่างเทศบาลภายในจังหวัดสระแก้ว และเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การแข่งขันกีฬาดังกล่าว มีสมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน อสม.และประชาชน ของเทศบาลภายในจังหวัดสระแก้ว จำนวน 16 แห่ง มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ซึ่งเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาทั้งประเภทสากล และประเภทพื้นบ้าน ตามโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลจังหวัดสระแก้วต้านภัยยาเสพติด “วังน้ำเย็นเกมส์” ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 3 วัน คือ ในระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2565 โดยมีรายการการแข่งขันกีฬา จำนวน 6 ประเภท ได้แก่ 1. ฟุตบอล 7 คน ชาย 2. วอลเลย์บอล ชาย/หญิง 3. เซปักตะกร้อ ชาย 4. เปตอง ผู้บริหาร/พนักงานชาย/หญิง 5. กีฬาพื้นบ้าน และ 6. กีฬาผู้บริหาร/ปลัดเทศบาล มีนักกีฬาของเทศบาลในจังหวัดสระแก้ว ที่เข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้ จำนวน 16 แห่งๆ ละ 97 คน รวมทั้งหมดจำนวน 1,552 คน

—————————-

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ธนภัท กิจจาโกศล

ธนภัท กิจจาโกศล

"ธนภัท กิจจาโกศล" ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สระแก้ว "ประสบการณ์ยาวนานกับงานสื่อสารมวลชนระดับประเทศ ในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ จับงานด้านข่าว สกู๊ปและรายงานพิเศษ กว่า 22 ปี มุ่งสื่อสารความจริงและข่าวสารที่เป็นธรรม สู่ประชาชนในภูมิภาค ด้วยจรรยาบรรณของฐานันดรที่ 4 เพื่อสร้างความโปร่งใสการรับรู้ข่าวสารของสังคม"