X

“U2T จุดเปลี่ยนอนาคตชุมชนไทย”

นราธิวาส-ม.นราธิวาสฯ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการสร้างรากแก้วให้ประเทศ

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 21 ธันวาคม 2564 ที่ห้องโถงชั้นล่างสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาสมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้จัดกิจกรรมเสวนาพิเศษ ภายใต้โครงการ “U2T จุดเปลี่ยนอนาคตชุมชนไทย” ผ่านการเสวนาโดย ผศ.ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รศ.ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้ได้รับการจ้างงาน ตัวแทนกลุ่มชุมชน และตัวแทนกลุ่มเข้าร่วมแข่งขัน แฮกกะธอน Hackathon ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้งนี้


สำหรับ “U2T” เป็นหนึ่งในโครงการที่รัฐบาลได้ดำเนินการเพื่อเพิ่มการจ้างงานสำหรับนักศึกษาจบใหม่ คือ “โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ” หรือ “U2T” ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว.เป็นโครงการที่ไม่เพียงแต่ช่วยให้ประชาชนทั่วไปและนักศึกษานับหมื่นคนมีงานทำ แต่ยังมีเป้าหมายช่วยยกระดับเศรษฐกิจ สร้างรายได้ชุมชน และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในระดับท้องถิ่น


ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมเสวนาพิเศษ “U2T จุดเปลี่ยนอนาคตชุมชนไทย” ในระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 -12.00 น.เพื่อเป็นเวทีนำเสนอความสำเร็จในการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ” (U2T) โดยภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาอาชีพและฟื้นฟูเศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส


ด้าน ผศ.ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้กล่าวถึงมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ว่า เป็นแหล่งองค์ความรู้ทุกด้าน ซึ่งมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีคณะต่างๆ หลายคณะโดยทุกด้านของมหาวิทยาลัยฯ แห่งนี้ประชาชนเลือกบริโภคได้หมด ก็ถือว่าเป็นการตอบโจทย์ให้กับประเทศ โดยเฉพาะการส่งเสริมและการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน รวมถึงอาจารย์ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เอง มีศักยภาพในเรื่องของการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ซึ่งสามารถต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านให้มีคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์นั้นๆอีกด้วย

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน