ทต.ไร่ใหม่จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

 

ประจวบคีรีขันธ์ -เทศบาลตำบลไร่เก่าจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562   # 77 ข่าวเด็ดประจวบคีรีขันธ์ ( ภาพ/ข่าว  ฐิติชญา  แสงสว่าง) 

วันที่  19 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลไร่ใหม่  อำเภอสามร้อยยอด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   ว่าที่ร้อยตรีดนัย  ปาน้อยนนท์   นายกเทศมนตรีตำบลไร่ใหม่  เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีข้าราชการ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ครูโรงเรียนใสวังกัดเทศบาลตำบลไร่ใหม่  ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ประธานชุมชน  และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมในพิธี

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 รัฐบาลโดยคณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้เชิญชวนให้ส่วนราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเสนอโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวาระมหามงคลนี้ ต่อมากระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพขนาด 8.25×11.75 นิ้ว จำนวน 23,323,000 แผ่น สำหรับมอบให้แก่ประชาชนทุกครัวเรือน ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โดยผู้เข้าร่วมพิธีทั้งหมดได้ร่วมใจกันถวายราชสดุดี   ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ โดยพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  ที่เทศบาลไร่ใหม่ได้รับพระราชทานมา จำนวน 2,750  แผ่น  ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประธานชุมชน รับพระราชทานนี้ จะนำไปมอบให้แก่ประชาชนทุกครัวเรือนในพื้นที่  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลไร่เก่า  เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน