X

วันเด็ก นายกฯ เปิดทำเนียบฯ พบตัวแทนเด็ก-เยาวชน พร้อมหลากหลายกิจกรรม

กรุงเทพฯ – ทำเนียบรัฐบาล จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 นายกรัฐมนตรีจะพาเด็กเล็ก 5 คน เยี่ยมชมห้องทำงาน และพบผู้แทนเยาวชนดีเด่น เชิญชวนเด็ก-เยาวชน รับชมผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT ตั้งแต่ 10.00-12.00 น.

วันที่ 8 มกราคม 2565 วันเสาร์ที่สอง ของเดือนมกราคม เป็น ‘วันเด็กแห่งชาติ’ ปีนี้ (2565) ทำเนียบรัฐบาล จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) กรมประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. โดยมีกิจกรรมสำคัญที่น่าสนใจ ดังนี้

1.กิจกรรมนายกรัฐมนตรีพบเยาวชน แบ่งเป็น 2 ช่วง
ช่วงที่ 1 นายกรัฐมนตรีจะพาเด็กเล็ก 5 คน เยี่ยมชมห้องทำงานนายกรัฐมนตรี พร้อมเปิดโอกาสให้เด็กได้ลองนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และเป็นแรงบันดาลใจสำหรับเด็กและเยาวชนในอนาคต
ช่วงที่ 2 นายกรัฐมนตรีจะพบผู้แทนเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ 19 คน ณ ตึกภักดีบดินทร์ โดยตัวแทนเยาวชน 5 คน จะเป็นผู้แทนกล่าวข้อเสนอต่อนายกรัฐมนตรี 4 ประเด็น จากนั้นตัวแทนเยาวชนในโครงการเด็กอวด (ทำ) ดี จะเสนอบทสรุปด้วยการขับร้องเพลงฉ่อยต่อนายกรัฐมนตรีด้วย

2.กิจกรรมการขับร้องและบรรเลงเพลงของเยาวชนระดับต่าง ๆ 4 กลุ่ม ซึ่งจะแทรกในรายการสลับกันไป ประกอบด้วย
กลุ่มที่ 1 นักเรียนระดับประถม/มัธยมศึกษา จากโรงเรียนสอนร้องเพลงแกรมมี่ 14 คน จะขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์รัก และชะตาชีวิต
กลุ่มที่ 2 วงดนตรีระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา จะบรรเลงเพลงรักชาติ รักษ์โลก ได้แก่ เพลง Heal the World โดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ฯ เพลงความฝันอันสูงสุด โดยมหาวิทยาลัยสยาม และเพลงธงชาติ โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กลุ่มที่ 3 กลุ่ม SEED Thailand เป็น MV เกี่ยวกับบทบาทของเด็กและเยาวชน กลุ่มที่ 4 วง the Wonder ซึ่งเป็นวงดนตรีที่เกิดจากการรวมตัวของผู้พิการจะร้องเพลงจับมือไว้แล้วไปด้วยกัน และเพลง Auld Lang Syne

3.กิจกรรมนำเสนอสาระเรื่องการอนุรักษ์โลกและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และองค์การพิพิธภันฑ์วิทยาศาตร์ฯ ในหัวข้อ Climate Change นำเสนอคลิปวีดิโอให้ความรู้ และผลกระทบจากปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้น ปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และภัยพิบัติที่ทั่วโลกต้องเผชิญ

4.กิจกรรมสรุปผลงานของเด็กและเยาวชนในปีที่ผ่านมา จากโครงการเด็กอวด (ทำ) ดี ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และโครงการจ้างงานคนพิการ ซึ่งเป็นผลงานเยาวชนที่เข้าพบนายกรัฐมนตรีเมื่อปีที่ที่แล้วและสามารถขับเคลื่อนการฝึกอบรมจ้างงานคนพิการเพิ่มได้เป็น 600 คนในปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการมอบของขวัญจากนายกรัฐมนตรี ‘คาราวานปันสุข’ ซึ่งมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นตัวแทนส่งมอบของขวัญให้แก่เด็กกลุ่มต่าง ๆ

สำหรับคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปีนี้ ของนายกรัฐมนตรี คือ “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม” ซึ่งเป็นปีที่ 8 แล้ว ที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญเด็กไทย โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2558 ในฐานะนายกรัฐมนตรี ครั้งแรก

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ลักขณา สุริยงค์

ลักขณา สุริยงค์

ทำหน้าที่สื่อมวลชนมาเกือบ 30 ปี ทั้งงานสายข่าวและจัดรายการทีวี-วิทยุมานับไม่ถ้วน "ไม่เป็นกลาง แต่เป็นธรรม พร้อมนำเสนอความจริง"