สสจ.ระนอง แจงค่า PM วันที่ 25 ก.ย. 2562 ลดลง เร่ง แจกหน้ากากอนามัยเด็กนักเรียน

สสจ.ระนอง แจงค่า PM วันที่ 25 ก.ย. 2562 ลดลง เร่ง แจกหน้ากากอนามัยเด็กนักเรียน

ระนอง-นพ.สาธิต  ทิมขำ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง  กล่าวว่า งานระบาดวิทยา  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง รายงานประเมินสถานการณ์สาธารณสุข จ.ระนอง และการดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันด้านการแพทย์และด้านการสาธารณสุขในพื้นที่ จ.ระนอง ประจำวันสถานการณ์ PM2.5 ในพื้นที่ภาคใต้ วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 06.00 น. สถานการณ์ฝุ่นมีแนวโน้มลดลง ในทุกพื้นที่ และคาดว่าวันนี้สถานการณ์จะดีขึ้น เนื่องจากจำนวนจุดความร้อนลดลงและทิศทางลม อย่างไรก็ดีขอให้ประชาชนยังคงติดตามสถานการณ์ ต่อไป และป้องกันตนเอง

นพ.สาธิต  ทิมขำ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง  กล่าวต่อ ดัชนีคุณภาพอากาศเท่ากับ 0-25  อยู่ในเกณฑ์ปกติ  ประชาชนทั่วไป  สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ เด็กเล็ก  หญิงมีครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว  สามารถประกอบกิจกรรมนอกบ้าน ท่องเที่ยว และออกกำลังกายกลางแจ้งได้ตามปกติ

และล่าสุดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง โดย นพ. สาธิต ทิมขำ นพ สสจ. ระนอง , นพ.นรเทพ อัศวพัชระ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง , สาธารณสุขอำเภอเมืองระนอง ,หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค สสจ. ระนอง ร่วม ออก ให้ความรู้เด็กนักเรียน และคณะครู พร้อมทั้งแจกจ่ายหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นควันให้โรงเรียนในพื้นที่เตรียมความพร้อมจากปัญหาฝุ่นละออง หมอกควันอินโด ที่โรงเรียนอนุบาลระนอง

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น