ระนองสั่งคุมเข้มความปลอดภัย แก่นักท่องเที่ยวทางทะเล

ระนองสั่งคุมเข้มความปลอดภัย

 

ระนอง – ระนองสั่งคุมเข้มความปลอดภัย แก่นักท่องเที่ยวทางทะเล หลังเกิดเหตุบ่อยครั้ง โดยได้กำหนด 7 มาตรการในการควบคุมและป้องกันอุบัติภัยทางทะเลเพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว

 

นายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือกำหนดมาตรการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวทางทะเล ทั้งนี้สืบเนื่องจากกรณีเกิดเหตุทางทะเล และความไม่ปลอดภัยในการท่องเที่ยวทางทะเลของนักท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวและทำลายความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองจึงได้มีการประชุมจัดประชุมหามาตรการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวทางทะเลจังหวัดระนอง ขึ้นเพื่อบูรณาการเกี่ยวกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและหมู่เกาะ พร้อมวางมาตรการแนวทางการป้องกันและเฝ้าระวัง รวมถึงแนวทางปฏิบัติหลังเกิดเหตุให้สามารถนำมาปฏิบัติให้เห็นผลอย่างเป็นรูปประธรรมและมีประสิทธิ์ภาพสูงสุด

โดยให้มีมาตรการดังนี้ 1) มีการตรวจสอบความพร้อมของเรือ อุปกรณ์เครื่องชูชีพให้พร้อมก่อนออกจากท่าเรือ 2) ให้มีการบันทึกข้อมูลผู้โดยสารบนเรือพร้อมลูกเรือให้ครบก่อน 3) จัดให้มีจุดปล่อยเรือประจำท่าเรือทุกท่าเทียบเรือ 4) เข้มงวดกับผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยว หากดำเนินการไม่ถูกต้อง ให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 5) ให้มีการตรวจใบอนุญาตต่างๆของผู้ประกอบการ กัปตันเรือ และไกด์ทุกครั้งก่อนออกเรือ 6) บูรณาการจัดทำชุดปฏิบัติการกวดขัน เข้มงวดเรือ และลูกเรือก่อนออกจากท่าเรือ ระหว่างการเดินทางในทะเล และ 7) ให้ผู้ประกอบการติดตั้งไฟล์เสียงบนเรือ จัดทำคู่มือลูกเรือ และมีการอบรมลูกเรือเป็นประจำ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดระนองในระยะยาวต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น