รวมพลคนรักกีฬา มินิมาราธอน 2562 “เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 “

เชียงราย-ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานถวายราชสักการะ และประกอบพิธีเปิดกิจกรรมรวมพลคนรักกีฬา มินิมาราธอน 2562 โดยสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย ได้ร่วมกับทุกภาคส่วนได้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

เมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ 9 มิ.ย.62 ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย โดยมี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ นักกีฬา จิตอาสาพระราชทาน กำลังพล ประชาชน รวมทั้ง คณะกรรมการและคณะทำงาน ตลอดทั้ง ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมรวมพลคนรักกีฬา มินิมาราธอน 2562 “เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562” อย่างคับคั่ง

การจัดกิจกรรมรวมพลคนรักกีฬา มินิมาราธอน 2562 “เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ” เป็นผลจากมติการประชุมของคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 27 มี.ค.62 ที่ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร ที่เห็นชอบกำหนดให้มีการจัดงานรวมพลคนรักกีฬามินิมาราธอน 2562 ระยะทาง 5 กิโลเมตร และระยะทาง 10.5 กิโลเมตร โดยจัดในวันอาทิตย์ที่ 9 มิ.ย.62 พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นผู้บริหารจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และมีทุกภาคส่วนในวงการกีฬาและนันทนาการเข้าร่วมจัดดำเนินงานให้บรรลุความมุ่งหมายให้เป็นไปด้วยความเรียยร้อย

สำหรับจังหวัดเชียงราย ได้กำหนดจัดกิจกรรมรวมพลคนรักกีฬา มินิมาราธอน 2562 “เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562” ในวันอาทิตย์ที่ 9 มิ.ย.62 พร้อมกับทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีจุดปล่อยตัวที่บริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงราย ในเวลา 6.00 น. เป็นการวิ่งมินิมาราธอนระยะทาง 5 กิโลเมตร และ 10.5 กิโลเมตร โดยมีผู้มาร่วมกิจกรรมกว่า 1,500 คน ซึ่งผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการวิ่งทุกคนไม่ต้องเสียค่าสมัคร อีกทั้งยังได้รับเสื้อที่ระลึกที่จัดทำขึ้นในโอกาสการจัดกิจกรรมรวมพลคนรักกีฬา มินิมาราธอน 2562 “เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562” ด้วย

กิจกรรมในครั้งนี้ เหล่าพสกนิกรยังความปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และปวงพสกนิกรชาวเชียงรายล้วนต่างมีความสำนึกในความสามัคคีปรองดอง ที่จะร่วมกันพัฒนาสร้างสรรค์ให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรือง ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง มีจิตใจและความเสียสละ ที่จะมุ่งมั่นในการทำความดีแก่ประเทศชาติและบ้านเมืองสืบไป และยังก่อให้เกิดการมีสุขภาพที่แข็งแรง ผู้เข้าร่วมวิ่งยังได้มีโอกาสพบปะพัฒนาสัมพันธ์สร้างความสามัคคีกลมเกลียว อีกทั้ง ร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวจังหวัดเชียงรายในทุกหมู่เหล่าอีกด้วย

DCIM100MEDIADJI_0472.JPG
DCIM100MEDIADJI_0473.JPG

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเชียงราย กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น