ครูนักเรียนสุดทนวอนเร่งแก้เดือดร้อนหนักจากฝุ่นรถขนดินมานานกว่า2เดือน