X

ผนวก ก. ข. คำสั่งที่ 7/2563 มีทั้งปิด งด ผ่อนปรนมาตรการ

หนองบัวลำภู – ภาคผนวก ก. ข. คำสั่งที่ 7/2563  มาตรการป้องกันโควิด-19  มีหลายระดับทั้งปิด ผ่อนปรน และเปิดบริการ พร้อมแนวทางปฏิบัติ

ผนวก ก แนบท้ายคําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลําภู ที่ 7/2563 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563
1. ให้ปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค โดยปิดเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
1.1 สนามมวย สนามม้า สถานที่สําหรับจัดให้มีการพบันขนไก่ ตลอดจนสถานที่จัดให้มีข้อม ชนไก่ทุกแห่ง
1.2 สถานบริการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 ตามมาตรา 3 ทุกแห่ง
1.3 สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ได้แก่ ร้านคาราโอเกะ หรือสถานที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจําหน่าย หรือให้บริการโดยจัดให้มีดนตรี ไม่ว่าจะเป็น การเปิดเพลงหรือการแสดงดนตรี หรือการจัดแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง
1.4 โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ ทุกแห่ง
1.5 สถานที่ให้บริการอินเตอร์เน็ตและ/หรือเกม
1.6 ตลาดนัด ตลาดคลองถม หรือตลาดที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น ที่มีลักษณะเป็นที่ชุมนุมเพื่อซื้อ ขายสิ่งของต่าง ๆ ซึ่งมิได้ตั้งอยู่ประจําและจัดให้มีขึ้นเฉพาะในวันที่กําหนดเท่านั้น
1.7 ตลาดนัดโค – กระบือ
1.8 สวนสนุก ตู้เกม ตู้คาราโอเกะ
1.9 สระว่ายน้ํา สวนน้ํา หรือกิจกรรมอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
1.10 สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด
1.11 สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สถานประกอบกิจการอาบน้ํา อบไอน้ํา เช่น ร้านสปา ร้านนวดเพื่อสุขภาพ ร้านนวต เพื่อเสริมความงาม นวดแผนไทย นวดแผนโบราณ นวดฝ่าเท้า
1.12 ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม สถานที่จัดนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุดสาธารณะ
1.13 ร้านสนุกเกอร์ บิลเลียด
1.14 สถานประกอบการที่มีบริการเกี่ยวกับการออกกําลังกาย ฟิตเนส ที่อยู่ภายในอาคาร
1.15 สนามกีฬา และสนามฝึกซ้อมกีฬา ยกเว้น สนามกีฬาประเภทกลางแจ้งและตามกติกา สากล ผู้เล่นต้องมีระยะห่างทางสังคมและไม่คลุกคลีกันอยู่แล้ว เช่น เทนนิส ขี่ม้า ยิงปืน ยิงธนู และต้องไม่มี ผู้ชมมาชุมนุมกันหรือเป็นการแข่งขัน ในกรณีของสโมสร คลับเฮ้าส์ หรือร้านอาหารในบริเวณดังกล่าว ให้ปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดหนองบัวล้าน)
1.16 โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ สถาบันลีลาศ หรือสอนลีลาศ
1.17 สนามเด็กเล่นในสวนสาธารณะ สวนสนุก สถานที่เล่นสเก็ตหรือโรลเลอร์หรือการละเล่น อื่นๆ ในทํานองเดียวกัน
1.18 สถานที่รับเลี้ยงเด็ก สถานดูแลผู้สูงอายุ
1.19 บ่อตกปลา บ่อตกกุ้ง หรือกิจกรรมอื่นในประเภทเดียวกัน
1.20 โรงเรียนสอนขับรถยนต์เอกชน
1.21. คลินิกความงาม และสถานเสริมความงามทุกประพร
1.22 สถานที่สักหรือเจาะผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
2. ให้งดกิจกรรมซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค โดยปิดเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
2.1 งดการจัดแสดงดนตรี คอนเสิร์ต หมอลํา หรือการแสดงอื่นใดที่ก่อให้เกิด/มีผู้เข้าชม หรือผู้เข้าร่วมจํานวนมาก
2.2 งดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โรงเรียน สถานกวดวิชา สถานศึกษา ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กที่อยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง
2.3 งดกิจกรรมที่มีการเคลื่อนย้ายคนข้ามจังหวัดของหน่วยงานที่มีคนจํานวนมาก ได้แก่ เรือนจํา โรงเรียน และการศึกษาดูงาน
2.4 งดกิจกรรมรวมคนจํานวนมาก เช่น การชุมนุม การมั่วสุมในสถานที่ได้ๆ ตั้งแต่ ๕ คนขึ้นไป และมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย

ผนวก
ผนวก ข. แนบท้ายคําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลําภู ที่ 7/2563 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563
มาตรการป้องกันโรคและข้อปฏิบัติสําหรับกิจการและกิจกรรมบางอย่างที่ผ่อนคลายให้ดําเนินการหรือทํากิจกรรมได้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

ผนวกผนวกผนวกผนวกผนวก

ติดตามข่าวสารจังหวัดหนองบัวลำภู ที่นี่

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

วิโรจน์ คงพุฒิคุณ

วิโรจน์ คงพุฒิคุณ

คนหนองบัวลำภู โดยกำเนิด เข้าสู่แวดวงนักข่าวเมื่อปี 2529 เป็นนักข่าวคนเดียวของอำเภอ กระทั่งปี 1 มกราคม 2536 สถาปนาจังหวัด ก็เลยได้เป็นนักข่าวคนแรกของจังหวัดหนองบัวลำภู โดยปริยายจวบจนทุกวันนี้ ชอบถ่ายภาพ ชอบค้นหา คติประจำใจ "ทำยังไงให้คนรู้ว่านี่คือจังหวัดหนองบัวลำภู" จึงได้ตั้งเฟสบุ๊คกลุ่ม "ที่นี่..เมืองลุ่มภู" ขึ้นมาเพื่อทำให้คนได้รู้จัก