ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หนองบัวลำภู

เคยเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุดรธานี ก่อนจะแยกออกมาเป็นจังหวัดที่ 76 ของไทยตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 568 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 3,859,626 ตารางกิโลเมตร มีหลักฐานการค้นขุดค้นพบโครงกระดูกคนและสัตว์ รวมถึงภาชนะดินเผา เครื่องมือเหล็ก และเครื่องประดับสัมริด อายุประมาณ 2,500 ปี ที่แหล่งโบราณคดีโนนพร้าว บ้านกุดคอเมย ต.กุดดู่ และบ้านกุดกวางสร้อย ต. บ้านถิ่น อ.โนนสัง

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด