ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หนองบัวลำภู

เคยเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุดรธานี ก่อนจะแยกออกมาเป็นจังหวัดที่ 76 ของไทยตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 568 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 3,859,626 ตารางกิโลเมตร มีหลักฐานการค้นขุดค้นพบโครงกระดูกคนและสัตว์ รวมถึงภาชนะดินเผา เครื่องมือเหล็ก และเครื่องประดับสัมริด อายุประมาณ 2,500 ปี ที่แหล่งโบราณคดีโนนพร้าว บ้านกุดคอเมย ต.กุดดู่ และบ้านกุดกวางสร้อย ต. บ้านถิ่น อ.โนนสัง

เกี่ยวกับจังหวัด

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

โนนธาตุโสกช้าง โบราณสถานที่ถูกลืม ชาวบ้านร้องขอให้ดูแล

หนองบัวลำภู – โนนธาตุโสกช้าง ร่องรอยอารยธรรมโบราณ ที่ถูกลืมปล่อยทิ้งร้างในหมู่บ้าน ขณะที่ชาวบ้านยังคงรักษาศรัทธา ทำพิธีสรงน้ำในช่วงเทศกาลสรงกรานต์เป็นประจำทุกปี โนนธาตุโสกช้าง นายประสาท ถุนพุฒิด […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด