สระแก้วดุตายวันเดียว 2 ศพ จากเมาสุรา ขับเร็ว และหลับใน

สระแก้ว – ปภ.สรุปผลรณรงค์ฯ 7 วันอันตราย พื้นที่ จ.สระแก้ววันที่ 3 ตายวันเดียว 2 ศพ สาเหตุจากเมาสุรา การขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และหลับใน ผู้ว่าฯ สั่งบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ชาวบ้านเล่นน้ำสงกรานต์ทุกพื้นที่ จับเมาแล้วขับและดำเนินคดี 155 ราย รวมสะสม 185 ราย

เมื่อวันที่ 14 เม.ย.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว สรุปผลการปฏิบัติงานการรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำวันที่ 13 เมษายน 2561 ซึ่งเป็นวันที่ 3 ของการรณรงค์ฯ โดยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น จำนวน 7 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ (Admit) 6 ราย ผู้เสียชีวิต 2 ราย ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมเสี่ยง คือ การเมาสุรา ขับรถเร็วกว่าที่กฎหมายกำหนด และหลับใน เนื่องจากเป็นทางยาว ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เน้นพฤติกรรมเสี่ยง ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ดื่มแล้วขับ การไม่สวมหมวกนิรภัย การบรรทุกน้ำ คนท้ายกระบะในลักษณะที่ไม่ปลอดภัย รวมทั้งป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนโดยให้ปิดกั้นพื้นที่ เร่งเคลื่อนย้ายรถออกจากที่เกิดเหตุโดยเร็ว

ทั้งนี้ มีการให้เพิ่มความเข้มข้นสำหรับการด่านชุมชน เน้นการเฝ้าระวัง ตักเตือน ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครต่างๆ เคาะประตูบ้านแนะนำขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกติกาชุมชนหรือธรรมนูญหมู่บ้านและกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด และเพิ่มประชาสัมพันธ์ข้อยกเว้นในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ หากตรวจพบว่า ผู้ขับรถยนต์มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จะไม่ได้รับความคุ้มครอง เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการดื่มสุราระหว่างขับรถยนต์

สำหรับรถขนส่งสาธารณะ ให้ตรวจสอบสภาพรถ และพนักงานขับรถคุม ทั้งรถโดยสารสาธารณะ รถเสริม รถบัส และรถตู้โดยสาร ขณะที่เส้นทางเสี่ยงในพื้นที่ ให้กำหนดและดำเนินมาตรการความปลอดภัยเพิ่มเติม โดยเฉพาะเส้นทางตรง และระยะทางยาว ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการหลับใน ให้ติดตั้งป้ายเตือน สัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อให้ผู้ขับขี่เพิ่มความระมัดระวัง ชะลอความเร็ว เพื่อแก้ไขจุดบกพร่องในพื้นที่เกิดอุบัติเหตุโดยทันที

นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสระแก้ว สรุปผลการปฏิบัติงานการรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำวันที่ 13 เมษายน 2561 ซึ่งเป็นวันที่ 3 ของการรณรงค์ฯ มีอุบัติเหตุ จำนวน 7 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ (Admit) 6 ราย ผู้เสียชีวิต 2 ราย พื้นที่ อ.เมืองสระแก้ว ขณะที่อุบัติเหตุทางถนนสะสม ระหว่างวันที่ วันที่ 11 – 13 เมษายน 2561 ( 3วัน ) มีอุบัติเหตุสะสม จำนวน 13 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ (Admit) 12 ราย ผู้เสียชีวิต 2 ราย

โดยเกิดอุบัติเหตุจนมีผู้เสียชีวิต 2 ราย ที่อำเภอเมืองสระแก้ว 3 ครั้ง บาดเจ็บ 3 ราย เสียชีวิต 2 ราย ,อรัญประเทศ 1 ครั้ง บาดเจ็บ 1 ราย ,วัฒนานคร 1 ครั้ง บาดเจ็บ 1 ราย , วังน้ำเย็น 1 ครั้ง บาดเจ็บ 1 ราย ,คลองหาด 1 ครั้ง บาดเจ็บ 1 ราย ,เขาฉกรรจ์ 1 ครั้ง บาดเจ็บ 1 ราย โดยมีสาเหตุและพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้การเกิดอุบัติเหตุ คือ การเมาสุรา การขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และหลับใน ขณะที่ตาพระยา โคกสูง วังสมบูรณ์ ยังไม่เกิดอุบัติเหตุ

ส่วนการปฏิบัติงานรณรงค์ฯ ได้มีการตั้งจุดตรวจบนถนนสายหลักทั้ง 9 อำเภอ รวม 25 จุด/วัน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมจุดตรวจ 649 คน/วัน ตั้งจุดตรวจจุดสกัดประจำหมู่บ้าน แนะนำ รวม 735 จุด/วัน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมจุดตรวจ 3,675 คน/วัน ได้เรียกตรวจรถจักรยานยนต์ 1,178 คัน รถปิกอัพ 2,327 คัน รถเก๋ง/แท็กซี่ 2,207 คัน รถตู้ 435 คัน รถโดยสาร 4 ล้อ ขึ้นไป 24 คัน รถโดยสาร 6 ล้อ ขึ้นไป 45 คัน รถ SUV 303 คัน และรถอื่นๆ 17 คัน รวมผลการเรียกตรวจตามมาตรการหลัก จำนวน 6,536 คัน ตำรวจเรียกตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ จำนวน 2,258 ราย ถูกดำเนินคดี จำนวน 155 ราย สะสม 185 ราย สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว เรียกตรวจรถโดยสารประจำทางสาธารณะ จำนวน 195 เที่ยว สะสม 673 เที่ยว ไม่พบผู้ขับขี่มีระดับแอลกอฮอล์ และการตรวจสภาพรถประจำทางสาธารณะ พบว่า สมบูรณ์ 195 คัน สะสม 673 คัน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวอีกว่า ผลการเปิดใช้เส้นทางสำรองช่องตะกิ่ว ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3308 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2561 ขาขึ้น (ตาพระยา-ละหานทราย) จำนวน 2,863 คัน ขาลง (ละหานทราย-ตาพระยา) 96 คัน ยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561 ถึงวันนี้ 11,020 คัน ทั้งขาขึ้น และขาลง ส่งผลให้การจราจรโดยทั่วไป มีความสะดวกและคล่องตัว เบื้องต้น ได้ให้รถเล็กสัญจร ช่องตะโก และรถบรรทุกผ่านช่องตะกิ่ว

“วันนี้ยังคงมีประชาชนเล่นน้ำในหลายพื้นที่ จึงให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ทหาร และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการร่วมกัน เน้นพฤติกรรมเสี่ยงขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ดื่มแล้วขับ การไม่สวมหมวกนิรภัย การบรรทุกน้ำ คน ท้ายกระบะในลักษณะที่ไม่ปลอดภัย /ให้ปิดกั้นพื้นที่ ป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน เมื่อเกิดเหตุ ขณะลงตรวจสอบอุบัติเหตุในพื้นที่ ต้องเร่งเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุออกจากที่เกิดเหตุโดยเร็ว เพื่อให้การจราจรคล่องตัว พร้อมให้เพิ่มความเข้มข้นสำหรับการด่านชุมชนด้วย” ผู้ว่าฯ ระบุ

ด้านนายพีระพงศ์ หมื่นผ่อง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า ได้ประสานไปยังทหาร ตำรวจ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาสารักษาดินแดน (อส.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) มูลนิธิกู้ภัยในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมกำลังคน วัสดุ และอุปกรณ์ เพื่อเผชิญเหตุ กู้ชีพกู้ภัย ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ รวมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนในเรื่องความปลอดภัยทางถนน การเตรียมความพร้อมในการเดินทางหากประชาชนประสบเหตุให้โทรแจ้งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว หรือสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

อุบัติเหตุรายแรกที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต รถเก๋งลงข้างทางชนต้นไม้ บริเวณถนนสาย 359 เส้นทางจากเขาหินซ้อนมาสระแก้ว ช่วงเลยโค้งหลังจากผ่านป้อมตำรวจทางหลวง ก่อนถึงด่านกักสัตว์ พื้นที่ อ.เมือง จ.สระแก้ว โดยผู้เสียชีวิตรายนี้ ไปเสียชีวิตที่ รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว หลังถูกนำส่ง รพ.
อุบัติเหตุรายทีี่ 2 จนมีผู้เสียชีวิต เกิดบนถนนสาย 33 สุวรรณศร ช่วงบ้านแก้ง ต.ศาลาลำดวน รถเก๋งเฉี่ยวชนและตกร่องกลางถนน จนมีผู้เสียชีวิต 1 รายในที่เกิดเหตุ และบาดเจ็บ

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสระแก้ว กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น