X

สั่งให้ออกจากราชการ ตม.สระแก้ว ใช้รถหลวงขนบุหรี่เถื่อนจากเขมรเข้าไทย

สระแก้ว – ต้นสังกัดสั่งการทันที ให้ออกจากราชการไว้ก่อน นายดาบตำรวจ เจ้าหน้าที่ ตม.จังหวัดสระแก้ว ใช้รถหลวงลักลอบขนบุหรี่เถื่อนจากประเทศกัมพูชาเข้ามาไทย จนถูกเจ้าหน้าที่สรรพสามิตจับกุมและมีการส่งตัวดำเนินคดีที่ สภ.คลองลึก ในข้อหามีไว้ในครอบครองซึ่งสินค้าที่ไม่ได้เสียภาษี ถือเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตต่อหน้าที่ โดยกระทำความผิดทางอาญากรณี ลักลอบมีบุหรี่ไว้ในครอบครองที่มิได้เสียภาษี พร้อมรถยนต์ของทางราชการ ระหว่างการปฏิบัติราชการจากการส่งตัวผู้ต้องกักที่ฝั่งประเทศกัมพูชาจริง

เมื่อวันที่ 5 ก.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้ลงนามในคำสั่ง กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 ที่ 148/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อน เนื่องด้วย ดาบตำรวจ วินัย สายทอง ผู้บังคับหมู่ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 รับเงินเดือน (ระดับ) ขั้น เงินเดือน 39,880 บาท มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนตามคำสั่งกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 ที่ 147/2564 ลงวันที่ 4 กันยายน 2564 ในเรื่องที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตต่อหน้าที่ โดยกระทำความผิดทางอาญากรณี ลักลอบมีบุหรี่ไว้ในครอบครองที่มิได้เสียภาษี พร้อมรถยนต์ของทางราชการ ระหว่างการปฏิบัติราชการจากการส่งตัวผู้ต้องกักที่ฝั่งประเทศกัมพูชา จนถูกเจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ จับกุมตัวดำเนินคดีในข้อหา “มีไว้ในครอบครองซึ่งสินค้าที่ไม่ได้เสียภาษี”

ทั้่งนี้ เป็นไปตามรายงานประจำวัน รับแจ้งเป็นหลักฐานของสถานีตำรวจภูธรคลองลึก ข้อที่ 1 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 18.46 นาฬิกา กรณีมีเหตุให้พักราชการได้ตาม กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.2547 ข้อ 3 (1) คือ ผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือ ต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ถ้าให้ผู้นั้นคงอยู่ในราชการอาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ และได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสอบสวนพิจารณาคดีที่เป็นเหตุให้สั่งพักราชการนั้นจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ประกอบกับ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.2547 ข้อ 8 จึงให้ ดาบตำรวจ วินัย สายทอง ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

อนึ่ง ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามคำสั่งนี้ มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.ตร. ได้ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 105 ภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบคำสั่งและหากประสงค์จะฟ้องโต้แย้งคำสั่งหรือคำวินิจฉัยอุทธรณ์นี้ให้ทำคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครองภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือรับทราบคำวินิจฉัยอุทธรณ์หรือภายใน 90 วัน นับแต่วันพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอทราบผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ สั่ง ณ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2564

—————————-

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ธนภัท กิจจาโกศล

ธนภัท กิจจาโกศล

"ธนภัท กิจจาโกศล" ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สระแก้ว "ประสบการณ์ยาวนานกับงานสื่อสารมวลชนระดับประเทศ ในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ จับงานด้านข่าว สกู๊ปและรายงานพิเศษ กว่า 22 ปี มุ่งสื่อสารความจริงและข่าวสารที่เป็นธรรม สู่ประชาชนในภูมิภาค ด้วยจรรยาบรรณของฐานันดรที่ 4 เพื่อสร้างความโปร่งใสการรับรู้ข่าวสารของสังคม"