ลิ้นจี่นครพนม ชื่อเสียงดังไกล จีน-ฮ่องกงสั่งนำเข้าเพิ่ม

นครพนม – วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. บริเวณลานพนมนาคา พญาศรีสัตนาคราช ถนนสุนทรวิจิตร เขตเทศบาลเมืองนครพนม นางพจนี ฤทธิกุล หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ บูรณาการร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม จัดงานวันรณรงค์ลิ้นจี่ นพ.1 พืช GI นครพนม โดยมี นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผวจ.ฯ เป็นประธาน และหัวหน้าส่วนราชการร่วมชม ชิม ซื้อ ลิ้นจี่กันเป็นจำนวนมาก

นายราชันย์ ไชยศิลป์ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช กล่าวว่า ในจังหวัดนครพนมมีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ และได้รับการขึ้นทะเบียนพืช GI จำนวน 2 ชนิด ได้แก่ สับปะรดหวานท่าอุเทน และลิ้นจี่พันธุ์ นพ.1 ซึ่งมีลักษณะโดดเด่นไม่เหมือนที่ใด ทั้งด้านรสชาติและคุณภาพของผลผลิต การจัดงานครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวได้รู้จักลิ้นจี่สายพันธุ์ดีของจังหวัดนครพนม เอกลักษณะเด่นๆของลิ้นจี่ คือ ผลมีขนาดใหญ่ เปลือกแดงอมชมพู มีรูปทรงเหมือนไข่ เนื้อผลแห้งสีขาวขุ่น รสอมหวานอมเปรี้ยว ไม่มรสฝาด ทำให้เป็นที่ถูกอกถูกใจของผู้ลิ้มลอง โดยได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งบอกชี้ทางภูมิศาสตร์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา และได้ตราสัญลักษณ์ GI ไทย เป็นบันทึกแห่งความภาคภูมิใจอีกหน้าหนึ่งของเกษตรกรนครพนม ที่สามารถปลูกผลไม้ได้ผลผลิตดีเยี่ยม

นอกจากนี้ภายในงาน มีการจัดกิจกรรมอีก 5 กิจกรรม เช่น การถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตลิ้นจี่ นพ.1 แบ่งออกเป็น 4 สถานี การเรียนรู้ได้แก่  1. การปรับปรุงบำรุงดิน 2. ชนิดพันธุ์ การปลูก และการดูแลรักษา 3. การป้องกัน และกำจัดศัตรูพืชของลิ้นจี่ 4. การเก็บเกี่ยว และการตลาด

กิจกรรมต่อมา การประกวดธิดาลิ้นจี่ นพ.1 โดยคัดจากลูกหลานของเกษตรกร มีอายุระหว่าง 18 – 25 ปี แต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง (น้ำเงิน,กรมท่า,ดำ) และส้นรองเท้าสูงไม่เกิน 3 นิ้ว กิจกรรมที่ 3 การแข่งขันการกินลิ้นจี่ หากใครที่กินหมดก่อนจะเป็นผู้ชนะ ส่วนกิจกรรมที่ 4 จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร ด้วยการนำเจ้าของสวนลิ้นจี่ นพ.1 ตั้งบูธจำหน่ายลิ้นจี่ ที่มีคุณภาพและราคาขายส่ง รวมไปถึงสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย ผู้เข้าร่วมงานสามารถเลือกซื้อสินค้าได้หลากหลาย และกิจกรรมที่ 5 การจัดสัมมนาเกษตร ในหัวข้อ การสร้างเครือข่ายตลาดเกษตรกรนครพนม (Nakhonphanom Farmer Market) การจัดงานครั้งนี้จะมีไปจนถึงวันที่ 25 เมษายน นี่

ปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมากราบสักการะองค์พญาศรีสัตตนาคราช ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ต่างซื้อลิ้นจี่เป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านคนละหลายกิโล บางรายส่งซื้อทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ส่งด่วนไปยังกรุงเทพหลายร้อยโลเช่นกัน

สำหรับตรา GI (Geographical Indication) หรือตราสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ คือสัญลักษณ์ที่รับรองถึงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ อันมีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นพิเศษแต่ละพื้นที่ ผลิตภัณฑ์ที่จะได้รับการรับรอง GI จะต้องเกิดจากภูมิปัญญาของคนในภูมิภาค และใช้วัตถุดิบที่หาได้เฉพาะในท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อก่อให้เกิดความเป็นพิเศษเฉพาะตัวโดดเด่นเหนือผลิตภัณฑ์เดียวกันจากท้องถิ่นอื่นๆ สำหรับสินค้าที่จะขอตรา GI ได้นั้น ผู้ผลิตต้องผ่านการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ซึ่งช่วยให้ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพของสินค้า อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปได้ถึงแหล่งกำเนิดของวัตถุดิบด้วย หมายความว่าผู้บริโภคสามารถรู้กระทั่งว่าวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์นั้นๆมาจากสวนไหน ชุมชนใด หรือพื้นที่ไหน ทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้า GI ในมือของผู้บริโภค มีต้นกำเนิดมาจากภูมิภาคนั้นอย่างแท้จริง ล่าสุดประเทศจีนทดลองสั่งไปชิมลางแล้ว 1 พันตัน ขณะที่เกาะฮ่องกงก็สั่งไปรับประทานเช่นเดียวกัน และมีแนวโน้มว่าจะสั่งออเดอร์เพิ่มอีกด้วย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครพนม กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น