X

ส.ปชส.นครพนม นำสื่อมวลชนสัญจรดูโครงการในอำนาจรองนายกรัฐมนตรี ขยายผลสร้างการรับรู้สู่ประชาชน

นครพนม – วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ที่จังหวัดนครพนม นายวิรพ จันทฤทธิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า จากที่รัฐบาลได้มีการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยได้มีการจัดสรรงบประมาณให้กับส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อดำเนินการตามแผนงานโครงการ นอกจากนี้ยังมีงบประมาณในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเพิ่มเติมอีก โดยในปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมาจังหวัดนครพนมได้รับการจัดสรรงบประมาณในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี จำนวน 3 โครงการ เป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ และโครงการขุดลอกห้วยน้ำบ่ออีก 1 โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 2,877,100 บาท และเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้เข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงานในการให้ความช่วยเหลือและการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีการบูรณาการที่รองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยทุกพื้นที่มีเจ้าภาพรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เป็นกรณีเร่งด่วน จึงได้มอบหมายให้ นายธนกรณ์ ยิ้มสงวน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ นำคณะสื่อมวลชน จำนวน 20 คน ประกอบไปด้วย สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อโซเชียล สัญจรลงพื้นที่ดูโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำก่ำใหม่พัฒนา หมู่ที่ 18 – บ้านนาคำเจริญ หมู่ที่ 13 ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปขยายผลสร้างการรับรู้สู่ประชาชนในพื้นที่ให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

นายสุพจน์ ผิวดำ ปลัดอำเภอธาตุพนม กล่าวว่า ถนนเส้นนี้ในความเป็นจริงมีระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร โดยในปี 2562 ที่ผ่านมาได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,200,000 บาท ของรองนายกรัฐมนตรีมาแก้ปัญหาความเดือดร้อน ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 410 เมตร ทั้งนี้หน่วยงานสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ในราคา 1,190,000 บาท และได้เลือกช่วงถนนที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่สุดดำเนินการก่อน ในส่วนที่เหลือกำลังเร่งดำเนินการของบประมาณเพิ่มเติมในส่วนอื่น ๆ มาแก้ไขอยู่ สำหรับถนนเส้นนี้ถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นถนนที่เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของตำบลน้ำก่ำคือหาดแห่ ที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีคนเดินทางมาเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทำให้ถนนสายหลักรถสัญจรไม่สะดวก พอถนนเส้นนี้ได้รับการพัฒนาจึงเป็นอีกหนึ่งเส้นทางในการระบายรถได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ฝ่ายความมั่นคงเองก็ได้ใช้ถนนเส้นนี้ในการลาดตระเวนเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่น ๆ ด้วย

ด้านนางสาวอุทุมพร สมอุดม รองปลัดเทศบาลตำบลน้ำก่ำ กล่าวว่า เดิมถนนแห่งนี้เป็นถนนลูกรัง มีผิวจราจรขรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อ ฤดูแล้งก็จะมีฝุ่นละอองจำนวนมาก พอเข้าหน้าฝนก็มีน้ำท่วมขัง ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน สัญจรไปมาลำบาก ผู้ขนส่งสินค้าทางการเกษตรก็เช่นเดียวกัน ซึ่งพอได้รับงบประมาณมาพัฒนาตรงนี้ ก็ทำให้ชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างมาก ทุกคนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน