X

‘ชุดดำ 48’ เสริมเขี้ยวเล็บ ‘unit school’ไม่ประมาทโจรใต้ แม้เจอภัย ‘โควิด-19

นราธิวาส-‘ชุดดำ 48’ เสริมเขี้ยวเล็บ ‘unit school’ไม่ประมาทโจรใต้ แม้เจอภัย ‘โควิด-19’

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ทำให้ทุกหน่วยงานทุกองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนถูกกำหนดชีวิตประจำวันที่ต้องปรับตัวแบบชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal เพื่อรับมือกับโรคอุบัติใหม่อย่างถ้วนหน้า ในพื้นที่ปลายด้ามขวานไทย ตลอดระยะเวลาร่วม 16 ปีที่สถานการณ์ไฟใต้ระอุขึ้นมานับตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค.2547 กองกำลังทุกหน่วยในพื้นที่ 3 จชต.คือ ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส รวมทั้ง 4 อำเภอของสงขลา ‘ปืน’ คืออาวุธประจำกายที่ไม่เคยห่างตัวของทุกนาย จวบจน ณ เวลานี้ ร่วม 2 เดือนที่กองกำลังต้องวางอาวุธลงชั่วขณะ ด้วยภารกิจยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันเพื่อชาติ นั่นคือการช่วยเหลือประชาชนให้ปลอดภัยจากโรคระบาด

อย่างไรก็ตาม เพื่อความไม่ประมาทต่อสถานการณ์ของฝ่ายตรงข้าม ที่อาจจะ ‘ลอบกัด’ เมื่อไหร่วันไหนไม่มีใครรู้ได้ ทางกองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ซึ่งตั้งอยู่ภายในค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส โดยมี พ.อ.เอกพล เลขนอก ผบ.ฉก.ทพ.48 จึงได้จัดให้มีการฝึกทบทวนกำลังพลภายในหน่วย (Unit School) ของกองร้อยหน่วยขึ้นตรง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้กำลังพลมีความรู้ มีความเข้มแข็งอย่างเต็มศักยภาพในการนำไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ปกป้องแผ่นดินปลายด้ามขวานไทยจากกลุ่มผู้ไม่หวังดี

โดยการฝึกทบทวนกำลังพลภายในหน่วย หรือ Unit School ครั้งนี้ เป็นการสนองนโยบายของ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ที่ได้มีข้อสั่งการและนโยบายให้หน่วยขึ้นตรงในแต่ละพื้นที่จัดการฝึกทบทวน กำลังพลภายในหน่วย (Unit School) ของกองร้อยหน่วยขึ้นตรง ในช่วงที่กองทัพบกจำเป็นต้องลดระดับการฝึก เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 “เพื่อความไม่ประมาทต่อสถานการณ์ เราต้องมีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา ในการเพิ่มขีดความสามารถของทุกนายให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ” พ.อ.เอกพล ผบ.ฉก.ทพ.48 กล่าว

อย่างไรก็ตามปฏิบัติการณ์ในครั้งนี้จะดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาหน่วยฯ และอาวุธยุทโธปกรณ์ ซึ่งทางกองทัพบกจะนำผลการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ในมิติต่างๆไปพิจารณา ทบทวน เพื่อกำหนดบทบาท และภารกิจให้สอดคล้องกับภัยคุกคามที่ต้องเผชิญในอนาคต ซึ่งหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ได้จัดการฝึกทบทวนกำลังพลภายในหน่วยระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2563 นี้โดยดำเนินการฝึกการทบทวนอาวุธศึกษา ทั้งอาวุธประจำกาย และอาวุธประจำหน่วย, การฝึกทางยุทธวิธี, การฝึกวิชาแผนที่และการใช้เข็มทิศ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติงานด้านการข่าว และถือว่า เป็นภารกิจยิ่งใหญ่เพื่อชาติ ที่ไม่รู้เวลาสิ้นสุดของ ‘ไฟใต้’ เฉกเช่นเดียวกับ ‘Covid-19’ ที่ทั่วโลกคาดคะเนไม่ได้เช่นเดียวกันว่า จะสิ้นสุดลงเมื่อใด สิ่งเดียวที่ทำได้ภายใต้วลีเด็ด ‘เราคนไทยไม่ทิ้งกัน’

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน