จังหวัดนราธิวาสประกาศปิดจังหวัด ห้ามเข้า-ออกพื้นที่ ตามมาตรการ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

นราธิวาส-ผู้ว่าฯนราธิวาสประกาศปิดจังหวัด ห้ามเข้า-ออกพื้นที่ ตามมาตรการ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัด นราธิวาส ออกหนังสือด่วนที่สุด เกี่ยวกับการออกคำสั่งเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid-19  ตามมาตรการควบคุมป้องกันไวรัสโควิด-19 โดยออกข้อบังคับใช้มาตรการฉุกเฉิน อาศัยอำนาจ ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ระงับการเดินทาง เข้า-ออก โดยยานพาหนะต่างๆ ในพื้นที่ จ.นราธิวาส ยกเว้นรถพยาบาล รถขนส่งสินค้าจำเป็น สินค้าอุปโภค-บริโภค เครื่องมือทางการแพทย์ และยานพาหนะของส่วนราชการ
ส่วนกรณีประชาชนที่จำเป็นต้องเดินทาง ให้อยู่ในดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเป็นรายกรณี โดยในคำสั่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน