พิษโควิด-19 วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วฯเขาค้อ ประกาศปิด 12 วัน

เพชรบูรณ์-พิษโควิด-19 วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วฯเขาค้อประกาศปิด 12 วัน

วันที่ 6 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังเกิดการแพร่ระบาดไม่หยุด ทำให้แหล่งท่องเที่ยวสำคัญใน จ.เพชรบูรณ์ไม่รับผลกระทบ กระทั่งเริ่มมีมาตรการปิดชั่วคราว โดยล่าสุดวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว อ.เขาค้อ ซึ่งเป็นวัดและแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนสถานชื่อดังของอ.เขาค้อ จ.เพรบูรณ์ ได้มีประกาศวันที่ 6 ม.ค.64 ลงนามโดยพระภาวนาวชิรปราการ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุมาซ่อนแก้ว ปิดวัดชั่วคราวเป็นเวลา 12 วัน ตั้งแต่วันที่ 6-17 ม.ค 64 โดยระบุถึงสาเหตุว่า ด้วยปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19)ในประเทศไทย และพบการระบาดของโรคระลอกใหม่ขึ้นหลายจังหวัดทั่วประเทศ

ประกอบกับจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพขรบูรณ์ และคำสั่งของจังหวัตเพชรบูรณ์ ในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯ ดังนั้นเพื่อให้การควบคุมการแพร่ระบาตของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่อำเภอเขาค้อและจังหวัดเพชรบูรณ์เกิดประสิทธิภาพ และทันต่อเหตุการณ์ควบคุมและป้องกันโรควัดพระธาตุผาซ่อนแก้วจึงขอปิดและงดการเข้าชมหรือสักการะ ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 17 มกราคม 2564

นายนิคม วงวิลาศ ประชาสัมพันธ์วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว กล่าวว่า หลังจากปรากฏไทม์ไลน์นักท่องเที่ยวรายล่าสุดมาเที่ยวชมที่วัดฯและเมื่อเดินทางกลับตรวจพบติดเชื้อโควิด โดยทางวัดฯมีการบิ๊กคลีนนิ่งบริเวณสถานที่ต่างๆภายในวัดและตรวจคัดแยกกักพนักงานวัดที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง 14 วันตามมาตรการสาธารณสุข และเพื่อแสดงความรับผิดชอบจึงประกาศปิดวัด 12 วัน เพื่อความมั่นใจของนักท่องเที่ยวและอุบาสกอุบาสิกาที่จะเดินทางมาเที่ยวชมและสักการะศาสนสถานภายในวัดรวมทั้งมาร่วมปฏิบัติธรรม ขณะเดียวกันในช่วงปิดวัดก็จะมีการทบทวนมาตรการคัดกรองให้เข้มข้นขึ้น หลังจากล่าสุดมีนักท่องเที่ยวจากพื้นที่สีแดงเข้ามาเที่ยวที่วัดฯอีกด้วย

 

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน