X

อยุธยาเจ้าภาพระดมสมอง สู่การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

พระนครศรีอยุธยา-สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต้อนรับ Thailand Tourism Congress เยือนอยุธยา จัดมินิ TTC การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ในหัวข้อ “Tourism for ALL”

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ผนึกกำลังร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เดินหน้าต่อเนื่อง จัดกิจกรรม Thailand Tourism Congress: Inclusive Tourism Edition “Tourism for ALL” เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเน้นย้ำและให้ความสำคัญต่อผู้ชรา และผู้ทุพพลภาพ ให้ทุกคนสามารถท่องเที่ยวและเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย ได้อย่างทันสมัย ทั่วถึง และเท่าเทียม โดยสะดวก ปลอดภัย และปราศจากอุปสรรค ที่อาจเกิดขึ้นจากความแตกต่างทางสภาพร่างกาย อายุ และเพศสภาพ โดยมีนายไพรัช เพชรยวน รองผวจ.พระนครศรีอยุธยา มาเป็นประธานเปิดงาน

นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล  ประธานคณะกรรมาธิการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎร ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) สู่ความมั่นคงและยั่งยืนของการท่องเที่ยวไทย” ดร.วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “Thailand Accessible Tourism” และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมากมาย อาทิ นาวาอากาศเอกอธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) และ คุณเอกชัย วรรณแก้ว บัณฑิตจิตรกรไร้แขน-ครูสอนศิลปะ เสวนาเรื่อง “ยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวอย่างเท่าเทียม กับโอกาสของประเทศไทย” ผศ.ดร ไพฑูรย์ มนต์พานทอง คณบดีคณะการจัดการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ การบรรยายเรื่อง “กรณีศึกษาการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของนานาประเทศ” คุณกิตติพงษ์ ประพัฒน์ทอง ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) บรรยายเรื่อง “ท่องเที่ยวไทยชนะใจได้ด้วยรายละเอียด” โดยมีนายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร ส.ส.พระนครศรีอยุธยา นายณัฐปคัลภ์ อัครวิชญ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนิธิ สืบพงศ์สังข์ ตัวแทนสมาคมไทยท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และนายมานัส ทรัพย์มีชัย ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมสัมมนา

นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล ประธานคณะกรรมาธิการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎร  กล่าวว่า การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ควรได้รับการพัฒนาให้มีขึ้นในเมืองท่องเที่ยวต่างๆ มิใช่เป็นเพียงการจัดการท่องเที่ยวเพื่อคนพิการ หรือผู้ที่มีข้อจำกัดทางร่างกายเท่านั้น หากเป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้นจากการยอมรับในสิทธิขั้นพื้นฐาน นั่นคือความเท่าเทียม และความเชื่อมั่นว่าโอกาสในการออกเดินทางท่องเที่ยวเป็นความเท่าเทียมอย่างหนึ่งของมนุษย์ทุกคน

แต่วันนี้ความท้าทายใหม่ได้เริ่มส่งสัญญาณ โดยเฉพาะการแข่งขันจากประเทศต่าง ๆ ที่ตระหนักเหมือนประเทศไทยว่า การท่องเที่ยวเท่านั้นที่จะเป็นปัจจัยพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆได้ และนานาประเทศต่างสร้างกลยุทธ์ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ เราจึงจำเป็นต้องพิจารณาการเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของการท่องเที่ยวไทยให้เข้มแข็งขึ้นด้วยเช่นกัน ขีดความสามารถด้านการแข่งขันที่สำคัญคือ การเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญคือ การออกแบบการท่องเที่ยวให้สอดรับและตอบสนองกับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย หรือที่พวกเราเรียกว่า Tourism for All

โดยงานนี้มี นายธนกฤต กิตติธรรมกูล นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายธเนศ ตันติพิริยะกิจ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต  และนายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม ประธานที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานจัดงาน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต การเมืองการปกครองท้องถิ่น สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา ปริญญาบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มทร.สุวรรณภูมิ นักเรียนการแสดง รัชฟีล์มที่วี artspa ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวี บรรณาธิการเจ้าของน.ส.พ.เอทีวีวิชั่น นักเขียนอิสระ