X

พ่อเมืองโอ่งนำทีมพัฒนาทางม้าลายทั้งจังหวัด

ราชบุรี    ในวันนี้(25 ก.พ. 65) นายรณภพ  เหลืองไพโรจน์   ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  พร้อมด้วย นายวิวัฒน์   นิติกาญจนา   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  แพทย์หญิงปาจารีย์   อารีย์รบ   นายแพทย์สาธารณสุข จ.ราชบุรี  พร้อมกับส่วนราชการที่เกี่ยวได้ร่วมกันทาสี  ปรับปรุงทางม้าลาย  บริเวณถนนด้านข้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  จอมบึง  อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี  หลังถนนสายนี้มีประชาชน  และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ต้องใช้สัณจรจำนวนมาก  เนื่องจากมีลานจอดรถอยู่ฝั่งตรงข้าม  ซึ่งเดิมนั้นก็มีทางม้าลาย อยู่แล้ว  แต่ปัจจุบันสีเริ่มเลือนราง  จึงเกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายกับผู้ที่จะต้องใช้เส้นทางสายนี้ข้ามไปมา  ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  จึงได้จัดทำงบประมาณในการมาทาสีให้ชัดเจนขึ้น

       ด้านนายรณภพ  เหลืองไพโรจน์   ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  ก็บอกว่า สำหรับกิจกรรมในวันนี้นั้น สืบเนื่องมาจากกระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายที่จะให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน  โดยให้บูรณาการกับทุกภาคส่วน   โดยมีศูนย์อำนวยการความปลอดภัยบนถนนร่วมกับทุกหน่วยงาน  ซึ่งมีทั้งเรื่องของการสร้างจิตสำนึกให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนให้ขับขี่ในเขตชุมชนให้ชลอความเร็ว   การตีเส้นทางม้าลายหรือเส้นชลอความเร็วให้มีความชัดเจน   และติดตั้งสัณญาณไฟก่อนจะถึงทางร่วมทางแยก   โดยจะจัดกิจกรรมอย่างนี้ต่อเนื่องทั้งจังหวัด  ในส่วนของพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล  หรือ อบต. ก็จะต้องให้หน่วยงานนั้นเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ ซึ่งทุกพื้นที่จะต้องมีเส้นการจราจรและเส้นชะลอความเร็ว หรือทางม้าลายที่ชัดเจน

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สายชล โอชะขจร

สายชล โอชะขจร

ผู้สื่อข่าวราชบุรี