X
ตรัง ปล่อยขบวนถุงยังชีพ,เยียวยาโควิด,ชาวชาวบ้าน,โควิดตรัง,

ตรัง ปล่อยขบวนถุงยังชีพ1,500 ชุด มอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด-19

ตรัง ปล่อยขบวนถุงยังชีพ ของสภากาชาดไทย มอบให้กับประชาชนที่เดือดร้อนและได้รับผลกระทบโควิด -19 กว่า 1,500 ครัวเรือน  ถึงแม้ว่าจังหวัดตรังจะคุมเข้มด้านมาตรการป้องกัน แต่หากประชาชนหรือเกษตรกรเดือดร้อนสามารถที่จะร้องเรียน หากสามารถผ่อนปรนได้ก็จะช่วยเหลือในทัน เพื่อให้ประชาชนเดือดร้อนให้น้อยที่สุด โดยเฉพาะพี่น้องเกษตร

ตรัง ปล่อยขบวนถุงยังชีพ : วันนี้ 6 พฤษภาคม 2563  ที่กองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนที่ 1 ตรัง  นายลือชัย  เจริญทรัพย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายไพบูลย์  โอมาก  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  นางเอื้อจิตร  เจริญทรัพย์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมกันส่งมอบถุงยังชีพจากสภากาชาดไทยให้กับนายอำเภอและตัวแทนนายอำเภอทั้ง 10 อำเภอของจังหวัดตรัง

เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจริงๆและประชาชนที่กักบริเวณตัวที่บ้าน จำนวนกว่า 1,500 ชุด  ทั้งนี้การแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก ทำให้ขาดรายได้จากการหยุดงาน หรือการเลิกจ้างงาน

ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วนั้นแต่ก็ไม่ครอบคลุมทั้งหมด  ประชาชนยังได้รับความเดือดร้อน ทั้งนี้ทางจังหวัดตรังได้ให้ทุกอำเภอ ออกสำรวจความเดือดร้อนของประชาชนที่เดือดร้อนจริงๆและยากจน จะนำถุงยังชีพจากสภากาชาดไทย ไปช่วยเหลือเป็นอันดับแรก เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

นายลือชัย  เจริญทรัพย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  กล่าวว่า สถานการณ์โควิด-19 ถึงแม้ว่าจะดีขึ้น แต่จังหวัดตรัง ยังคงมาตรการเข้มในการเข้า-ออก จังหวัดตรัง ทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรองทางถนน ทั้ง 4 จุดของจังหวัดตรัง ส่วนประชาชนที่เดินทางโดยทางเครื่องบินนั้น ขอให้เป็นประชาชนที่จะเดินทางมาจังหวัดตรังเท่านั้น

หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มาทำงานที่จังหวัดตรังเท่านั้น หากมาลงเครื่องที่ทาอากาศยานตรังแล้วเดินทางไปยังจังหวัดอื่น ขอให้งดเว้นการเดินทางก่อน  ส่วนการขนสินค้าพืชผลทางการเกษตรนั้นขอให้เข้าจุดคัดกรอง จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล เพ่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ส่วนปัญหาพี่น้องของเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนต้องเดินทางข้ามระหว่างอำเภอ โดยเฉพาะที่มีข่าวต้องมุดท่อเพื่อไปกรีดยางพาราในอำเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีธรรมราชนั้น ที่จริงในระดับตำบลได้มีการพูดคุยกันแล้วว่าสามารถไปได้แต่เกษตรกรต้องมาลงชื่อที่จุดตรวจ

ทั้งนี้ที่ผ่านมาในพื้นที่อำเภอบางขัน จังหวดนครศรีธรรมราชนั้น มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  จึงต้องมีความเข้มงวดในพื้นที่ดังกล่าวอย่างเข้มงวด เมื่อสถานการณ์ดีขึ้น ก็มีการพูดคุยสามารถผ่อนปรนได้ในระดับหนึ่ง.   

 

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน