ภาคใต้

ตรัง

มีเนื้อที่ประมาณ 4,941 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเนินเล็กเนินน้อยสลับกับที่ราบ เป็นดินแดนแรกที่มีการนำต้นยางพารามาปลูก  และแพร่กระจายออกไป จนปัจจุบัน ยางพาราคือพืชเศรษฐกิจสำคัญของภาคใต้ ทำรายได้เลี้ยงชีพผู้คนมาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ความอุดมสมบูรณ์ของตรัง ยังรวมถึงผืนป่า แหล่งน้ำ และถ้ำน้อยใหญ่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าหาดทราย ชายทะเล และหมู่เกาะ

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

เคยโกตุ๊ดยอดขายพุ่งไปรุ่งที่อังกฤษออเดอร์แรก 300 กระปุก

เคยโกตุ๊ด ยอดขายพุ่งไปรุ่งที่อังกฤษออเดอร์แรก 300 กระปุก เจ้าของธุรกิจทัวร์ท่องทะเลตรังตกงานจากพิษไวรัสโควิด-19 จึงผันตัวเองมาขายสินค้าชุมชน ผ่านทางโลกออนไลน์โดยเฉพาะกะปิหรือเคย ซึ่งนอกจากจะสร้างรายได […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด