X

ชัยภูมิ ปลัด มท.ลงพื้นที่ดันต้นแบบหมู่บ้านยั่งยืนเมืองชัยภูมิ

ชัยภูมิ – ขยายผลผุดโครงการหนึ่งตำบล 1 หมู่บ้าน ต้นแบบหมู่บ้านยั่งยืนในทั่วประเทศ

( 22-23 ก.ย. 66) นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เดินทางตรวจเยี่ยมในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ ในหลายพื้นที่ในเขต อ.คอนสวรรค์,อ.เทพสถิต และ อ.เมืองชัยภูมิ โดยเฉพาะโครงการสำคัญในการส่งเสริมให้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศให้มีโครงการหมู่บ้านยั่งยืน ที่ จ.ชัยภูมิ มีพื้นที่ต้นแบบในหมู่บ้านพลัง หมู่ 10 ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ พร้อมด้วย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายวรศิษย์ พุฒจีบ นายอำเภอเมืองชัยภูมิ นำตรวจเยี่ยมโดยมี พ.ต.อ.สรวิศ มาอินทร์ นายก อบต.นาฝาย พร้อมกำนัน ผู้ใหญ่ใหญ่บ้านร่วมให้การต้อนรับ

นำคณะเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา โมเดล ของ นางคำเพียร  เสาวดี เกษตรกรชาวบ้านพลัง หมู่ที่ 10 ต.นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ ที่ได้ปรับปรุงที่ดินของตนเองจำนวน 3 ไร่ แบ่งพื้นที่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขุดสระเลี้ยงปลา ปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเอง เหลือจากนั้นก็สามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครับอย่างยืนยืนมาต่อเนื่องหลายปีจนมาถึงปัจจุบัน

โดยมีการแบ่งใช้พื้นที่ 3 ไร่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามหลัก โคกหนองนาโมเดล คือ การจัดการพื้นที่ทางการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยการออกแบบพื้นที่ให้มี 3 องค์ประกอบหลัก คือ “โคก” พื้นที่สูง สำหรับปลูกป่า ปลูกพืชผัก ปลูกที่อยู่อาศัย “หนอง” สำหรับกักเก็บน้ำ ใช้ในการชลประทาน “นา” สำหรับทำนา ปลูกข้าว และขุดสระปล่อยปลาไว้กิน หรือนำออกขายสร้างรายได้เข้าครอบครัวได้ตลอดทั้งปี

รวมทั้งปลูกพืชผักสวนครัวไว้เก็บกิน ผลผลิตที่ได้นำมาประกอบอาหารได้แทบทุกชนิด นำมาเก็บกิน ประกอบอาหาร แทบไม่ต้องซื้อหาวัสดุ อุปกรณ์ ในการนำมาประกอบอาหารกินในครัวเรือนลดรายจ่ายในครอบครัว และขายสร้างรายได้เป็นอาชีพเสริมเข้าครัวเรือนได้เป็นอย่างดี พร้อมกับมีการบริหารจัดการน้ำได้อย่างยั่งยืน สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างพอเพียง ตามแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ อันเป็นแนวพระราชดำริ หรือ “ศาสตร์พระราชา” ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และเป็นตัวอย่างที่ดีให้เกษตรกรนำมาปรับใช้กับที่ดินของตนเอง และขยายผลไปยังกลุ่มเกษตรกรในหมู่บ้านรายอื่น ๆ ได้ต่อไปด้วย

ซึ่ง นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ยังได้เดินทางพบกับกลุ่มพ่อบ้าน แม่บ้านต่าง ๆ ในการรวมกลุ่มในการจัดตั้งประกอบอาชีพต่าง ๆ ทั้งกลุ่มจักรสาน กลุ่มทำพานบายศรี กลุ่มทำขนมสินค้าผลิตภัณฑ์ของดีชุมชนสร้างรายได้เพิ่มเติมของชาวบ้านในพื้นที่ และอื่น ๆ พร้อมช่วยสร้างความเข้มแข็งของคนในชุมชนทั้งป้องกันและร่วมกันกำจัดยาเสพติด เพื่อขยายผลให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบยั่งยืนในทั่วประเทศได้ตลอดไป ในครั้งนี้ด้วย

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สุทธิพงศ์ เสฏฐรังสี

สุทธิพงศ์ เสฏฐรังสี

น้อมรับการทำหน้าที่สื่อเพื่อประชาชนมายาวนานกว่า25ปีเพื่อชาวชัยภูมิพร้อมเป็นเครือข่ายการทำหน้าที่สื่อมวลชนที่ดีในนามสมาคมนักข่าวจังหวัดชัยภูมิและชมรมสื่อมวลชนชัยภูมิพร้อมรับใช้ชาวชัยภูมิและเป็นเวทีให้กับประชาชนทุกท่านตลอดไปมีอะไรเดือดเนื้อร้อนใจติดต่อมาที่ทีมงาน77ข่าวเด็ดชัยภูมิเราได้หรือที่[email protected]