X

เปิดเทอม 14 มิ.ย.64 พร้อมกันทั้งประเทศ แต่ถ้าไม่พร้อม ให้เรียนออนไลน์-รูปแบบอื่น

กรุงเทพฯ – ศบค. เคาะแล้ว เปิดเทอมพร้อมกัน วันที่ 14 มิ.ย.64 โดยกำหนดมาตรการตามพื้นที่ สีแดงเข้มห้ามเรียนที่โรงเรียน ให้เรียนออนไลน์และใช้รูปแบบอื่นทดแทน

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 แพทย์หญิงอภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงว่า ที่ประชุม ศบค.ชุดเล็ก พูดคุยถึงการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ในวันที่ 14 มิ.ย. ที่จะถึงนี้ โดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการแจ้งถึงความพร้อม โดยให้จัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของผู้เรียน สถานการณ์ และสอดคล้องกับการเรียนวิถีใหม่  โดยแยกตามพื้นที่ ดังนี้

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) 4 จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดสมุทรปราการ

ให้เปิดเรียนพร้อมกันกับทั้งประเทศ แต่ไม่อนุญาตให้ On site (ออนไซต์) หรือใช้สถานที่บริเวณโรงเรียนหรือสถานศึกษา ทำการเรียนการสอน แต่ให้จัดการเรียนการสอนรูปแบบอื่น ๆ ประกอบด้วย
On Line (ออนไลน์) การเรียนผ่านช่องทางออนไลน์
On Air (ออนแอร์) การเรียนรู้ผ่านดีแอลทีวี หรือทางดิจิทัลทีวี
On Demand (ออนดีมานด์) การเรียนการสอนผ่านการใช้งานแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ
On Hand (ออนแฮนด์) การจัดส่งหนังสือแบบเรียนและสื่อการเรียนรู้ถึงบ้านทางไปรษณีย์เท่านั้น

พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) 17 จังหวัด และพื้นที่ควบคุม 56 จังหวัด (สีส้ม) สามารถจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานได้ ทั้งออนไซต์ ออนไลน์ ออนแอร์ ออนดีมานด์ ออนแฮนด์ คือ เรียนในที่ตั้งได้ แต่โรงเรียนจะต้องผ่านเกณฑ์ประเมินด้วยระบบ ‘ไทยสต็อปโควิดพลัส (Thai Stop Covid+)’ และมีมาตรการความปลอดภัยที่เพียงพอที่จะเปิดการเรียนได้ คือ การใช้สถานที่ของโรงเรียนต้องผ่านการประเมิน จากนั้นให้โรงเรียนขอความเห็นชอบจาก คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อเปิดเรียนในที่ตั้งสถานศึกษา และต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

อย่างไรก็ตาม สำหรับ รร.สังกัดกรุงเทพมหานคร 437 โรงเรียน มีเพิ่มช่องทาง On school line หรือมีกลุ่มไลน์แต่ละห้องเรียนหรือรายวิชา

ส่วนการเตรียมความพร้อมด้านบุคคลากรนั้น ขณะนี้ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว เกือบ 60% แต่หากต้องข้ามพื้นที่ จากต่างจังหวัดเข้ามาในกรุงเทพฯ ขอให้ทุกคนสำรวจความเสี่ยงของตัวเองและสังเกตอาการ ถ้าไม่แน่ใจให้กักตัว 14 วัน ก่อนติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น และสถานศึกษาต้องเอาใจใส่นักเรียนที่จะเดินทางด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ลักขณา สุริยงค์

ลักขณา สุริยงค์

ทำหน้าที่สื่อมวลชนมาเกือบ 30 ปี ทั้งงานสายข่าวและจัดรายการทีวี-วิทยุมานับไม่ถ้วน "ไม่เป็นกลาง แต่เป็นธรรม พร้อมนำเสนอความจริง"