ศธ. สั่งโรงเรียน ผ่อนผันค่าเทอม-คืนเงินบำรุงการศึกษา-กิจกรรมที่ไม่ได้จัด

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine () กรุงเทพฯ – กระทรวงศึกษาธิการ ออกประกาศแนวปฏิบัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น ขอ … อ่านเพิ่มเติม ศธ. สั่งโรงเรียน ผ่อนผันค่าเทอม-คืนเงินบำรุงการศึกษา-กิจกรรมที่ไม่ได้จัด