X

กทม. คุมเข้ม! สกัดโควิด ในแคมป์คนงาน ตลาด Call Center เริ่มวันนี้ (23 พ.ค.64)

กรุงเทพฯ – กทม. ยกระดับ ออกประกาศควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ในแคมป์คนงาน ตลาด และ Call Center พร้อมห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานก่อสร้าง หากฝ่าฝืน ผิด พ.ร.บ.โรคติดต่อ และ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน โทษสูงสุด จำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในหลายพื้นที่และแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว มีการติดเชื้อต่อเนื่องจากสถานที่เฉพาะกลุ่ม เช่น แคมป์คนงานก่อสร้าง หรือตลาด ส่งผลให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ และผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนโดยรวม คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร จึงมีมติเห็นชอบมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาด ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 โดยมีคำสั่ง ดังนี้

1.ให้สถานที่ต่อไปนี้ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคแนบท้ายประกาศนี้
♦ ตลาด
♦ แคมป์คนงานก่อสร้าง
♦ สถานประกอบการ Call Center

2.ห้ามมิให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานก่อสร้าง เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและต้องปฏิบัติตามมาตรการแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค. 2564 เป็นต้นไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :    

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ลักขณา สุริยงค์

ลักขณา สุริยงค์

ทำหน้าที่สื่อมวลชนมาเกือบ 30 ปี ทั้งงานสายข่าวและจัดรายการทีวี-วิทยุมานับไม่ถ้วน "ไม่เป็นกลาง แต่เป็นธรรม พร้อมนำเสนอความจริง"