X

เผยข้อมูล ตรวจแล้วโควิดหลายโรงเรียน

สื่อโซเชียลมีเดียเฟสบุ๊คเผยข้อมูล เก็บตัวอย่างตรวจหาโควิด 19 หลายโรงเรียน หลายชุมชน

วันที่ 20 มิถุนายน 2564 เฟซบุ๊กเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน เผยข้อมูล พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ที่อำเภอปัว จังหวัดน่าน 1 ราย ข้อความว่า วันที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 22.00 น. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1 ราย อ.ปัว +1 ผู้ป่วยสะสม 147 ราย รายละเอียดไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ผู้ป่วยรายที่ 147 จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ทีมสอบสวนและควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน  ได้ดำเนินการสอบสวนควบคุมโรค ค้นหาผู้เสี่ยงสัมผัส และตรวจหาเชื้อโควิด-19  ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกราย รวมทั้งได้ทำความสะอาดบ้าน สถานที่ที่ผู้ป่วยเดินทางไป แนะนำการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคแก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดแล้ว ร่วมใจกันฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ลดความรุนแรงของโรค และลดการเสียชีวิต ขอความร่วมมือ ให้ปฏิบัติตามมาตรการชีวิตวิถีใหม่อย่างเคร่งครัด ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณี โรคโควิด -19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

และเผยแพร่ข้อมูลว่าทางโรงพยาบาลน่าน ทีมอาสาสมัครสาธารณสุข และเทศบาลเมืองน่าน พบเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพศหญิง 1 คน นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2 เพศชาย 1 คน โดยนักเรียนดังกล่าวมีความเสี่ยงต่ำมาก เนื่องจากเมื่อ 13 วันก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 นักเรียนได้ไปเยี่ยมญาติที่อำเภอสันติสุข ไม่ได้เข้าไปใกล้ชิดสัมผัสกับกลุ่มคนในหมู่บ้านที่มีการติดเชื้อและบ้านอยู่ห่างไกลกัน

ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 นักเรียนดังกล่าวได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่โรงพยาบาลน่านแล้ว ไม่พบการติดเชื้อ และโรงเรียนให้นักเรียนทำการกักตัวที่บ้านพักเพิ่มตามคำแนะนำของแพทย์

และเผยแพร่ข้อมูลว่า เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าวังผาร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าคา และอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลป่าคา ได้ออกสอบสวนและให้คำแนะนำการทำความสะอาดพื้นที่และทำลายเชื้อ ในร้านอาหารและวัดในพื้นที่ตำบลป่าคา และจะได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อ โควิด-19 จากกรณีพบผู้ติดเชื้อจากจังหวัดแพร่และจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ดังกล่าว

และเผยแพร่ประกาศให้ผู้ที่เดินทางไปยังสถานที่ดังกล่าวสังเกตอาการและงดการไปยังพื้นที่คนหมู่มาก ข้อความว่า ประกาศ ด้วยทีมสอบสวนและควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้สอบสวนโรคเพิ่มเติมพบว่าผู้ป่วยรายที่ 133 และ 134 ได้เดินทางไปห้าง Big C สาขาน่าน วันที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 10.14  – 11.37 น.

จึงขอให้ท่านที่เดินทางไปในช่วงเวลาดังกล่าว เฝ้าระวังสังเกตอาการตนเองที่บ้าน (Self monitoring) งดไปสถานที่คนหมู่มาก หากมีอาการไม่สบายหรือสงสัยให้รีบไปตรวจคัดกรองที่โรงพยาบาลใกล้บ้านศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกรณี โรคโควิด -19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

และเผยแพร่ภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ ที่เข้าสอบสวนควบคุมโรงกรณีพบผู้ติดเชื้อวันเดียว 9 ราย ข้อความว่า ปัวไม่โดดเดี่ยว ร่วมด้วยช่วยกัน เสริมกำลัง สู้ภัยโควิด -19 นพ.วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน มอบหมายให้ทีมสอบสวนโรคและควบคุมโรค จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน พร้อมด้วย ทีม คปสอ.ท่าวังผา ทีม คปสอ.เชียงกลาง  และทีม คปสอ.เฉลิมพระเกียรติ

เสริมกำลังร่วมกันทำการ Swab ตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกในประชาชนกลุ่มเสี่ยง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งให้การเยียวยาจิตใจครอบครัวผู้ป่วยโควิด-19และคนในชุมชน ต.ป่ากลาง อ.ปัว วันที่ 15 มิถุนายน 2564 #saveปัว #savenan

และเผยแพร่วีดีโอสัมภาษณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ระบุกรณี พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  จำนวน 9 คนที่ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว เจ้าหน้าที่ swap กลุ่มเสี่ยง 300 คนและล็อคดาวน์หมู่บ้าน 35 หลังคาเรือน

นายแพทย์กิติศักดิ์  เกษตรสินสมบัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว  จังหวัดน่าน เปิดเผยว่า กรณี พบผู้ป่วย ไวรัสติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พื้นที่อำเภอปัว หมู่ 6 บ้านสวนทราย ตำบลป่ากลางอำเภอปัว โดยพบว่าในหมู่บ้านดังกล่าวมีผู้ติดเชื้อรวมทั้งหมด 9 คน ซึ่งผู้ป่วยพบอยู่ในบ้าน 2 หลังคาเรือนเป็นชาวเขาเผ่าม้ง โดยมีผู้นำเชื้อมาจากกรุงเทพฯ เข้ามาระบาดในหมู่บ้าน เหตุการณ์ดังกล่าวมีกลุ่มเสี่ยง จำนวนมากเนื่องจากผู้ป่วยได้เดินทางไปหลายพื้นที่ทีมสอบสวนโรคจากจังหวัดน่าน อำเภอปัว อำเภอเชียงกลาง อำเภอท่าวังผา และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ได้เดินทางเข้าไปสอบสวนโรคในพื้นที่ ในการนี้ได้มีการทำ swap กลุ่มเสี่ยง 300 คนส่งตรวจที่โรงพยาบาลน่านซึ่งจะทราบผลภายในวันนี้และเบื้องต้นได้ทำการปิดหมู่บ้าน 35 หลังคาเรือนเพื่อควบคุมการระบาดของโรคไว้ก่อน เหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้ป่วยเป็นเด็กนักเรียน 3 คนที่เรียนอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคปัว โรงเรียนชุมชนศิลาแลง และโรงเรียนไตรประชาวิทยา ซึ่งเป็นผู้เสี่ยงใกล้ชิดและทั้ง 3 โรงเรียนได้ปิดการเรียนการสอนแล้ว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน-ข่าว

และเฟซบุ๊กส่วนตัวเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขท่านหนึ่ง เผยแพร่ภาพการทำการเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อโควิด 19 ที่วิทยาลัยเทคนิคปัว กว่า 300 ตัวอย่างเศษ

77ข่าวเด็ด ประจำจังหวัดน่าน รายงาน ข้อมูลจากเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ลูกเป็ด เฝ้าน่าน